Školka sluněnka

MÁME DOSUD VOLNÁ MÍSTA

možnost nástupu - září 2017


CHCETE VĚDĚT, CO SE DĚLÁ V Lš V ZIMĚ? LEDEN 2017

"Za každého počasí venku"  je motto lesních mateřských škol. To chceme naplňovat také v naší školce Sluněnce. V březnu 2015 jsme  zahájili  provoz  v Olomouci-Slavoníně v těsném sousedství nemilanského lesíka, zde budujeme pro děti přírodní zahradu. Chceme vytvořit láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské tvořivosti i jejich trvalé radosti ze života. Díky bezpečnému přírodnímu prostředí mohou děti rozvíjet samostatnou hru v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. O skupinu do 15 dětí pečují dva pedagogové, kteří jsou dobře obeznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky.

Proč je pro dítě dobrá lesní školka
a škola? * 
video zde

Je zdravá pro jeho individuální vývoj!

 • Pobyt v přírodě podporuje fyzické zdraví. Harmonický tělesný rozvoj, rovnováha a odolnost jsou základem pro celý život.
 • Cvičením motoriky a obratnosti
  se buduje dobrý základ pro myšlení.
 • Vlastní prožitek podporuje tvořivé schopnosti a fantazii. Děti se učí vžívat do skutečnosti, to jim pomůže později pochopit a umělecky proměnit svět.
   


22.6. slavíme
den lesních školek

Tento den je
dnem otevřených vrátek ve Sluněnce

Navštívit nás můžete od 14:30 do 16.30


RODINNÉ CENTRUM 

kLUBÍK ZAHRÁDKA
pro rodiče s dětmi - Zde

další aktivity - viz. kalendář akcí -->spolek

Provozovatelem Lesní školky Sluněnka Olomouc i ostatních aktivit v duchu wal-dorfské pedagogiky je nestátní nezisková organizace "Setkání - já a ty, z.s."

 • Spolek vznikl pro podporu výchovy
  a vzdělávání, které jsou v souladu
  se zdravým vývojem a rozvíjejí individualitu.
 • Podporuje waldorfskou pedagogiku
  a příbuzné obory vycházející z antroposofického pohledu na svět.
 • Má za cíl také vzdělávání dospělých, osvětu, práci v sociální oblasti
  a terapii. 

Kromě mateřské školy provozuje také rodinné centrum - které organizuje Klubík Zahrádka pro rodiče s malými dětmi, příměstské tábory a kroužky. Pořádá setkání, slavnosti, kurzy, semináře a workshopy pro veřejnost - děti i dospělé a připravuje lesní školu s waldorfskou pedagogikou. Nově můžeme nabídnout kroužky angličtiny pro mladší školáky.         


LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU    

O ŠKOLE VÍCE - ZDE

PŘEDSTAVUJEME PEDAGOGY - ZDE

Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa 

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

facebook: zde


Novinky

Kalendář akcí