ŠKOLKA SLUNĚNKA
 → ZÁPIS do LMŠ 

info viz NOVINKY  →

Obrazová pozvánka do Sluněnky: prezentace

"Za každého počasí venku"  je motto lesních mateřských škol. To chceme naplňovat také v naší školce Sluněnce. V březnu 2015 jsme  zahájili  provoz  v Olomouci-Slavoníně. V těsném sousedství nemilanského lesíka budujeme pro děti přírodní zahradu, láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské tvořivosti i jejich trvalé radosti ze života. Díky bezpečnému přírodnímu prostředí mohou děti rozvíjet samostatnou hru v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. O skupinu maximálně šestnácti dětí pečují dva lidé, pedagog a asistent, kteří jsou dobře seznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky.

PROČ JE PRO DÍTĚ DOBRÁ LESNÍ ŠKOLKA A ŠKOLA? * VIDEO ZDE

Je zdravá pro jeho individuální vývoj!

 • Pobyt v přírodě podporuje fyzické zdraví. Harmonický tělesný rozvoj, rovnováha a odolnost jsou základem pro celý život.
 • Cvičením motoriky a obratnosti se buduje dobrý základ pro myšlení.
 • Vlastní prožitek podporuje tvořivé schopnosti a fantazii. Děti se učí vžívat do skutečnosti, to jim pomůže později pochopit a umělecky proměnit svět.RODINNÉ CENTRUM 

páteční kLUBÍK ZAHRÁDKA pro rodiče
s dětmi
- Zde 

další aktivity - viz. kalendář akcí -->


spolek

Zřizovatelem Lesní mateřské školy Sluněnka a provozovatelem rodinného centra Sluněnka je nestátní nezisková organizace Setkání - já a ty, z. s. Podporuje také jiné aktivity v duchu waldorfské pedagogiky.

 • Spolek vznikl pro podporu výchovy
  a vzdělávání, které jsou v souladu
  se zdravým vývojem a rozvíjejí individualitu.
 • Podporuje waldorfskou pedagogiku a příbuzné obory vycházející z antroposofického pohledu na svět.
 • Má za cíl také vzdělávání dospělých, osvětu, práci v sociální oblasti
  a terapii. 

Kromě mateřské školy provozuje také Rodinné centrum Sluněnka, které organizuje Klubík Zahrádka pro rodiče s malými dětmi, příměstské tábory a kroužky, nově také miniškolku pro děti 2,5-3,5 roku. Pořádá setkání, slavnosti, kurzy, semináře a work-shopy pro veřejnost a připravuje lesní školu.

LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU    

O ŠKOLE VÍCE - ZDE

PŘEDSTAVUJEME PEDAGOGY - ZDE

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 30. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 6. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 11. 2020 16:00
  Martinská slavnost


 • 13. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 20. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 27. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka