Školka sluněnka

přijímáme děti k nástupu od září 2018

Jednodenní docházku lze kombinovat
s docházkou do jiné MŠ také u předškoláků

Více - viz. NOVINKY  → → →


"Za každého počasí venku"  je motto lesních mateřských škol. To chceme naplňovat také v naší školce Sluněnce. V březnu 2015 jsme  zahájili  provoz  v Olomouci-Slavoníně. V těsném sousedství nemilanského lesíka budujeme pro děti přírodní zahradu, láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské tvořivosti i jejich trvalé radosti ze života. Díky bezpečnému přírodnímu prostředí mohou děti rozvíjet samostatnou hru v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. O skupinu maximálně šestnácti dětí pečují dva lidé, pedagog a asistent, kteří jsou dobře seznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky.

PROČ JE PRO DÍTĚ DOBRÁ LESNÍ ŠKOLKA A ŠKOLA? * VIDEO ZDE

Je zdravá pro jeho individuální vývoj!

 • Pobyt v přírodě podporuje fyzické zdraví. Harmonický tělesný rozvoj, rovnováha a odolnost jsou základem pro celý život.
 • Cvičením motoriky a obratnosti se buduje dobrý základ pro myšlení.
 • Vlastní prožitek podporuje tvořivé schopnosti a fantazii. Děti se učí vžívat do skutečnosti, to jim pomůže později pochopit a umělecky proměnit svět.

CHCETE VĚDĚT, CO SE U NÁS CELÝ ROK DĚJE? 

ZPRAVODAJE ZE SLUNĚNKY

RODINNÉ CENTRUM 

novinka:
páteční kLUBÍK ZAHRÁDKA pro rodiče
s dětmi
- Zde

další aktivity - viz. kalendář akcí -->


spolek

Provozovatelem Lesní školky Sluněnka Olomouc i ostatních aktivit v duchu wal-dorfské pedagogiky je nestátní nezisková organizace "Setkání - já a ty, z.s."

 • Spolek vznikl pro podporu výchovy
  a vzdělávání, které jsou v souladu
  se zdravým vývojem a rozvíjejí individualitu.
 • Podporuje waldorfskou pedagogiku a příbuzné obory vycházející z antroposofického pohledu na svět.
 • Má za cíl také vzdělávání dospělých, osvětu, práci v sociální oblasti
  a terapii. 

Kromě mateřské školy provozuje také Rodinné centrum Sluněnka, které organizuje Klubík Zahrádka pro rodiče s malými dětmi, příměstské tábory a kroužky. Pořádá setkání, slavnosti, kurzy, semináře a workshopy pro veřejnost - děti i dospělé a připravuje lesní školu s waldorfskou pedagogikou. Nově můžeme nabídnout kroužky angličtiny pro mladší školáky.         


LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU    

O ŠKOLE VÍCE - ZDE

PŘEDSTAVUJEME PEDAGOGY - ZDE

Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa 

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

facebook: zde


Novinky

Kalendář akcí