ŠKOLKA SLUNĚNKA
"Za každého počasí venku"  
 je motto lesních mateřských   škol.  To chceme naplňovat  také v naší školce Sluněnce.
 
V březnu 2015 jsme zahájili  provoz  v Olomouci-Slavoníně. V těsném sousedství nemilanského lesíka budujeme pro děti přírodní zahradu, láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské tvořivosti i jejich trvalé radosti ze života. Díky bezpečnému přírodnímu prostředí mohou děti rozvíjet samostatnou hru v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. O skupinu maximálně šestnácti dětí pečují dva lidé, pedagog a asistent, kteří jsou dobře seznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky.

C E R T I F I K Á T   K V A L I T Y

LESNÍ ŠKOLKA JE ZDRAVÁ PRO VÝVOJ DĚTÍ
 • Pobyt v přírodě podporuje fyzické zdraví. Harmonický tělesný rozvoj, rovnováha a odolnost jsou základem pro celý život.
 • Cvičením motoriky a obratnosti
  se buduje dobrý základ pro myšlení.
 • Vlastní prožitek podporuje tvořivé schopnosti a fantazii. Děti se učí vžívat do skutečnosti, to jim pomůže později pochopit a umělecky proměnit svět.

OBRAZOVÁ POZVÁNKA DO SLUNĚNKY


 

RODINNÉ CENTRUM


ÚTERNÍ ZAHRÁDKA pro rodiče s dětmi - Zde

Další aktivity - viz KALENDÁŘ AKCÍ →→

spolek

Zřizovatelem Lesní mateřské školy Sluněnka a provozovatelem RC Sluněnka je Setkání - já a ty, z. s. Podporuje také jiné aktivity v duchu waldorfské pedagogiky.
 • Spolek vznikl pro podporu výchovy a vzdělávání, které jsou v souladu se zdravým vývojem a rozvíjejí individualitu.
 • Podporuje waldorfskou pedagogiku a příbuzné obory vycházející z antroposofického pohledu na svět.
 • Má za cíl také vzdělávání dospělých, osvětu, práci v sociální oblasti a terapii. 

Kromě mateřské školy provozuje také Rodinné centrum Sluněnka, které organizuje Zahrádku pro rodiče s malými dětmi, příměstské tábory, nově také miniškolku pro děti 2,5-3,5 roku. Pořádá setkání, slavnosti, kurzy, semináře a workshopy pro veřejnost.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 12. 12. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 19. 12. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 12. 1. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 16. 1. 2024 09:30
  Zahrádka