lesní škola s waldorfskou pedagogikou 

Máme promyšlený a připravený koncept školy. V této chvíli navštěvují Sluněnku hlavně mladší děti. Škola zahájí v okamžiku, kdy se pro ni nadchne dostatečný počet rodičů.

představujeme školu

 • vyučování bude probíhat podle waldorfského vzdělávacího programu
 • máme kvalitní waldorfské učitele s dlouholetou praxí
 • vyučuje se v učebně i pod širým nebem od pondělí do pátku, s odpolední družinou
 • vyučování je strukturováno podle vývojových potřeb dětí 
 • pomáhá rytmus, působení přírodního prostředí a umění
 • nabízíme aktivní spolupráci s rodiči
 • škola na principu domácího vzdělávání zaručuje zjednodušení legislativy a svobodnější podmínky
Usilujeme o vybudování takového zařízení, které bude vyhovovat nárokům na výchovu pro budoucnost, včetně prostředí, jež bude podporovat zdravý vývoj. Naše pedagogika se opírá o vlastní praktické zkušenosti, stejně jako o poznatky našich a zahraničních pedagogů.

máme tyto předpoklady

 • učitelku s waldorfským vzděláním a pětiletou praxí jako třídní učitelka WŠ
 • druhou učitelku s waldorfským vzděláním a šestiletou praxí jako třídní učitelka WŠ
 • učitelku angličtiny s waldorfským vzděláním a šestiletou praxí ve WŠ
 • podporu spolku a dalších učitelů, rodičů dětí a přátel, kteří mají zkušenosti či vzdělání
  ve waldorfské pedagogice
 • budeme navazovat na Lesní mateřskou školku Sluněnka s waldorfskou pedagogikou
 • záleží nám na vybudování podnětného výchovného prostředí a aktivně na tom pracujeme
 • naše přesvědčení a odhodlání pramení z dlouholetých zkušeností s waldorfskou pedagogikou
  a z důvěry ve správnost takové výchovy
Spolupráce naší skupinky začala již před třinácti lety, postupně se přidávají další lidé a nakonec jsme se dohodli spojit aktivity ve spolku "Setkání - já a ty, z.s", který byl založen 31.12.2014. Cíle spolku i stanovy zrcadlící náš vztah ke společenství si můžete přečíst zde

Pracovní skupina pro založení školy vznikla v rámci spolku, další zájemci do ní mohou kdykoli přistoupit - info: vedoucí skupiny a koordinátorka aktivit Jitka Komendová kontakt jitka.komendova@seznam.cz

kolegium učitelů pracuje v tomto složení

Renáta Rygelová - třídní učitelka budoucí první třídy, nyní učitelka - průvodkyně v LŠ Sluněnka.

Radka Vaňková - učitelka angličtiny budoucí první třídy

Další pedagogové: Alena Reinerová, Emilie Thomitzková, Karla Rulíková a Lucie Hlaváčová učitelka - průvodkyně v LŠ Sluněnka.

zde představujeme formou medailonu všechny zúčastněné

Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa 

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

facebook: zde


Novinky

Kalendář akcí