lidéVÍCE O NÁS


lesní mateřská škola sluněnka

Mgr. Renáta Rygelová vystudovala FF UP v Olomouci, obor Teorie a dějiny literatury  a dramatických umění se specializací na filmovou vědu 1990 - 1996. V  letech 1996 - 2006 provozovala knihkupectví. Je matkou dvou synů ve věku 14 a 17  let, díky dětem  se postupně dostala k zájmu o waldorfskou pedagogiku a učitelství.  V roce 2007  působila jako pedagog volného času v MC Klubíčko, v letech 2004 -  2007  absolvovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro učitele v Praze vedený  Dr. Ing.  Tomášem Zuzákem certifikovaný MŠMT. 2007 - 2008 Kurz "Respektovat, být  respektován" s akreditací MŠMT. V letech 2008 - 2012 vzdělávací semináře pořádané Asociací waldorfských škol ČR zaměřené na rozvoj učitele v praxi, výtvarný kurz pro třídní učitele WŠ zaměřený na metodiku výtvarné výchovy 2012. 2008 a 2009 kurz "Komunikační dovednosti pedagogických pracovníků" s akreditací MŠMT a v roce 2012 kurz "ŠVP a čtenářská gramotnost". V letech 2011 - 2013 se účastnila vzdělávacího semináře pro waldorfské učitele v Příbrami. Má sedm let pedagogické praxe, pět let působila jako třídní učitelka waldorfské třídy a dva roky v lesní mateřské škole. Je ředitelkou a spoluzakladatelkou Sluněnky, lesní školky s waldorfskou pedagogikou a NNO Setkání - já a ty, z.s., která ji zřizuje. Pracuje obětavě nejen jako učitelka - průvodkyně v lesní školce. Také se stará o organizační a finanční záležitosti školky a spolku. Je členkou Výboru - statutárního orgánu spolku. Vyznačuje se energickou povahou a nezištností, zejména její zásluhou se postupně proměnil areál školky z rumiště na přírodní zahradu. Kromě pedagogiky a zahradnictví se věnuje i řemeslům, ručním pracím, zpěvu, hře na flétnu, zajímá se o knihy a literaturu, pomáhá skautům. 

Mgr. Lucie Hlaváčová má výtvarné vzdělání, které získala na SUPŠ v Uherském Hradišti 1983-1987 a vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci 1987 -1991. Pedagogické vzdělání si rozšířila absolvováním dalšího studia certifikovaného MŠMT: Seminář pro waldorfské učitele - Ostrava 2006 - 2009; Kurz waldorfské speciální pedagogiky - Praha 2007 - 2008 a kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2008. Další kurzy a semináře: Internatonal Postgraduate Medical Training - Český Krumlov 2014, 2015, 2017; Wolfgang Schad: Rytmy člověka - Semily 2008 a další v oblasti waldorfské pedagogiky. Absolvovala pětileté studium anthroposofické arteterapie. Zakončila ho výtvarnou závěrečnou prací "Zahrada pro dvanáct smyslů" věnovanou LŠ Sluněnka a závěrečnou arteterapeutickou prací dokumentující dva případy terapie z vlastní praxe. V rámci CŽV studovala Expresivní terapii se zaměřením na arteterapii na MU v Brně. Pedagogickou praxi získala ve školství v ZUŠ a v ZŠ, jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi, učitelka mateřské školky a jako lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé. Jako druhé povolání provozuje arteterapeutickou praxi. Pracuje též ve spolupráci lékaři. Zkušenosti získala i při výchově svých čtyř dětí a při sedmileté dobrovolnické práci pro občanské sdružení Waldorfská iniciativa. Působí jako učitelka - průvodkyně v LMŠ Sluněnka, jejíž je spoluzakladatelkou. Je jednou ze zakládajících členek Setkání - já a ty, z. s. a také členkou Výboru. Má na starost legislativní záležitosti spolku, péči o areál školky, správu a tvorbu webových stránek, propagaci.  Také se věnuje poradenství a výtvarné a lektorské práci v oboru.

Kontakt: lucie.hlavacova@slunenka.cz


Bc. et Bc. Zuzana Kuběnová vystudovala bakalářské obory Vychovatelství (2016 - 2019) a Speciální pedagogika - dramaterapie (2017 - 2020) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní studuje navazující magisterský obor Speciální pedagogika - poradenství, tamtéž. V práci s dětmi má zkušenosti ze zařízení jako je mateřská škola, školní družina, dětský domov a z letních dětských táborů. K práci v LMŠ Sluněnka se dostala náhodou, avšak waldorfská pedagogika a styl práce s dětmi v lesní školce ji velmi zaujal, nachází v ní nové možnosti a směry, jak po stránce pedagogické a pracovní, tak po stránce osobní. Má ráda čtení knížek, hudbu a pobyt v přírodě.

Kontakt: zuzana.kubenova@slunenka.cz

Anna Sládková, DiS. za studií cestovního ruchu v Hradci Králové dělala au-pair nejprve ve finských Helsinkách a později nedaleko Londýna. Pracovala 10 let v zákaznickém servisu pro americkou automobilku Ford v Olomouci.
S příchodem dětí začala objevovat úplně nový svět a hledat nové alternativy a cesty, jak věci řešit jinak než doposud. Záliba v psychologii a seberozvoji ji dovedla až k waldorfské pedagogice, s jejímiž hodnotami souzní. Doplnila si vzdělání pro chůvy a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. Od roku 2020 působí v RC jako vedoucí programu Zahrádka a od roku 2021 pracuje v LMŠ jako chůva-průvodkyně.

Kontakt: anna.sladkova@slunenka.cz

Mgr. Vendula Dokládalová vystudovala obor sociální pedagogika na UP v Olomouci (2007-2010) a UTB ve Zlíně (2010-2013). Od roku 2006 působí jako pedagog a chůva a zabývá se péčí a vzděláváním dětí předškolního i školního věku. Pedagogickou praxi získala např. v Centru volného času ve Vrbátkách, v Domě dětí a mládeže v Olomouci, v Českém červeném kříži, v turistickém oddíle, v azylovém domě, domově mládeže a v mateřské škole. V letech 2010-2020 pracovala jako vychovatelka ve školní družině a jako zastupující učitelka na 1. stupni na ZŠ Náklo. Absolvovala semináře intuitivní pedagogiky, respektující komunikace, relaxační techniky, první pomoci, výtvarné kurzy... S příchodem dcery a syna se začala aktivně věnovat tématům týkající se výchovy dětí, respektujícího a partnerského přístupu, filosofií lesních školek, alternativního vzdělávání, hudebním a dalším aktivitám. Navštěvuje semináře pro učitelky waldorfských mateřských škol.  V LMŠ Sluněnka působí od roku 2019.

Kontakt: vendula.dokladalova@slunenka.cz


Bc. Andrea Nováková se při studiu lingvistiky zapojila do dobrovolnického programu v azylovém domě, kde se snažila nabízet dětem různé volnočasové aktivity a doučování. Tato činnost ji přivedla na myšlenku vystudovat předškolní pedagogiku. Při studiu dostala nabídku nastoupit jako učitelka do mateřské školy, která - byť státní - byla nakloněna waldorfské pedagogice. Způsob práce a komunikace nejen s dětmi, ale i s rodiči a ostatními "zúčastněnými" ji zcela zásadně ovlivnil jak v pracovním, tak i osobním životě. Po narození syna se začala zabývat tématy jako vědomé mateřství, respektující výchova, partnerská komunikace a mimo jiné, i lesní pedagogika. V LMŠ Sluněnka působí od dubna 2020. Studuje seminář pro učitelky waldorfských MŠ.

Kontakt: andrea.novakova@slunenka.czRADA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNĚNKA


Mgr. Radka Vaňková je ředitelkou Medové školky v Moravičanech, vystudovala vychovatelství a speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii a psychopedii na Univerzitě Palackého a tamtéž později také učitelství anglického jazyka. Téměř 5 let strávila  v Kanadě, kde žila a pracovala v antroposofické komunitě pečující o dospělé s mentálně postižením a měla zde možnost proniknout do waldorfské pedagogiky. Získané jazykové znalosti pak později mohla využít jako učitelka anglického jazyka. Vystudovala seminář pro waldorfské učitele - Příbram 2010 - 2013, v letech 2009 - 2014 se účastnila letních týdenních setkání - rozšiřujícího vzdělání waldorfských učitelů a navštěvovala také jednorázové semináře k jazykovému vzdělávání. Díky vlastním dětem (nyní 10 a 12 let starým) se intenzivně začala zajímat o waldorfskou pedagogiku a filozofii lesních školek. Je spoluzakladatelkou jedné z prvních lesních školek v ČR - LŠ Rarášci v Podolí u Bouzova, zde působila jako pedagog-průvodce. Po výzvě kolegia učitelů waldorfských tříd při ZŠ Dr. Milady Horákové se začala věnovat výuce angličtiny a jako waldorfská učitelka působila 6 let. Má také několikaleté zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami a prací v rodinách s dítětem s postižením. Působí jako členka Rady Sluněnky. 


Mgr. Karla Rulíková má dva syny. Vystudovala Speciální biologii a ekologii na PřF UP v Olomouci 1987 - 1992, doplňující pedagogické studium  UP Olomouc 1996 - 97 a ze zájmu o waldorfskou pedagogiku také tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze certifikovaný MŠMT 2007 - 2010, kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2006. Absolvovala řadu seminářů ekologické a environmentální výchovy. Působla dvacet let jako pedagog volného času ve Středisku volného času Atlas a Bios, Přerov, nyní pracuje v ekologickém centru Sluňákov v Horce n. Mor., kde se věnuje především ekologické výchově, vytváří a učí programy ekologické a environmentální výchovy pro děti od MŠ po 2. stupeň ZŠ. Externě učí na přírodovědecké fakultě UP. Je vystudovaná chirofonetička. Je zakládající členkou spolku Setkání - já a ty a členkou Výboru, aktivně podporuje činnost lesní školky. Organizuje dobrovolnické brigády, pomáhá s péčí o zahradu a díky své skromné a klidné povaze je oporou při řešení důležitých otázek. Působí jako členka Rady Sluněnky. 

Mgr. Kristýna Totová


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 18. 6. 2024 09:30
  Zahrádka a waldorfské okénko


 • 21. 6. 2024 15:30
  Jánská slavnost


 • 21. 6. 2024 18:00
  Svatojánská noc ve školce s předškoláky


 • 25. 6. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 25. 6. 2024 15:30
  Předškolácká slavnost


 • 9. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 23. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 6. 8. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 19. 8. 2024 08:00
  Příměstský tábor


 • 26. 8. 2024 09:00
  Přípravný týden a brigády