waldorfská pedagogika

nabízí zcela jedinečné pojetí výchovy a vzdělávání. Přináší pohled, který člověka navrací k jeho původní podstatě a umožňuje tak harmonický rozvoj lidské bytosti. Nahlíží i na věci skryté lidskému oku, ne však lidskému vnímání. Waldorfská pedagogika chápe člověka jako celek sestávávající ze tří částí: fyzické, duševní a duchovní. V souvislosti s tím probíhá i vývoj každého člověka. 

vývoj v prvním sedmiletí

V prvních sedmi letech pracuje dítě především na výstavbě vlastního fyzického těla a postupně si  toto tělo osvojuje. Dítě je velmi závislé na prostředí, ve kterém vyrůstá. V něm nachází oporu, z něho čerpá síly i k utváření orgánů. Vnitřní orgány v tomto období dostávají svou konečnou podobu. Vytvářejí vlastní stavební základ pro celý život. V této fázi je vnímání dítěte obrazné, dítě potřebuje rytmus a učí se především nápodobou, nasává do sebe vše, co ho obklopuje (ve smyslu "Svět je dobrý"). Tento proces je ukončen výměnou prvních zubů.

literatura

BOOGERD, Cornelis: Éterné tělo ve výchově malých dětí. 1.  vydání. Hranice: Fabula, 2009.
ISBN 978-80-866600-55-0.

BLATTMANNOVÁ, Elke ad. Výchova a zdraví našich dětí. 1. vydání. Hranice: Fabula, 2007.
ISBN 978-80-86600-39-0.

HEYDEBRAND, Caroline. O duševní podstatě dítěte. 1. vydání. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-85791-00-5.

HLAVÁČOVÁ, Lucie. Výtvarná výchova v předškolním a mladším školním věku. Zásadní vliv výtvarného umění na vývoj dítěte v prvním sedmiletí. Ostrava, 2009. Nepublikováno.

HLAVÁČOVÁ, Lucie. Zahrada pro dvanáct smyslů.  Projekt sensoria pro Lesní školku Sluněnka Olomouc. Bratislava, 2015. Nepublikováno, ke čtení ZDE.

SMOLKOVÁ, Táňa. Dítě v úctě přijmout. Vzdělávací program waldorfské mateřské školy. 1. vydání. Praha: Maitrea, 2007. ISBN 80-903761-2-6.

SOESMAN, Albert. Dvanáct smyslů. 1. vydání. Hranice: Fabula, 2009. ISBN 978-80-86600-59-8. 


Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa 

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

facebook: zde


Novinky

Kalendář akcí