waldorfská pedagogika

nabízí zcela jedinečné pojetí výchovy a vzdělávání. Přináší pohled, který člověka navrací k jeho původní podstatě a umožňuje tak harmonický rozvoj lidské bytosti. Nahlíží i na věci skryté lidskému oku, ne však lidskému vnímání. Waldorfská pedagogika chápe člověka jako celek sestávávající ze tří částí: fyzické, duševní a duchovní. V souvislosti s tím probíhá i vývoj každého člověka. 

vývoj v prvním sedmiletí

V prvních sedmi letech pracuje dítě především na výstavbě vlastního fyzického těla a postupně si  toto tělo osvojuje. Dítě je velmi závislé na prostředí, ve kterém vyrůstá. V něm nachází oporu, z něho čerpá síly i k utváření orgánů. Vnitřní orgány v tomto období dostávají svou konečnou podobu. Vytvářejí vlastní stavební základ pro celý život. V této fázi je vnímání dítěte obrazné, dítě potřebuje rytmus a učí se především nápodobou, nasává do sebe vše, co ho obklopuje (ve smyslu "Svět je dobrý"). Tento proces je ukončen výměnou prvních zubů.

literatura

BOOGERD, Cornelis: Éterné tělo ve výchově malých dětí. 1.  vydání. Hranice: Fabula, 2009.
ISBN 978-80-866600-55-0.

BLATTMANNOVÁ, Elke ad. Výchova a zdraví našich dětí. 1. vydání. Hranice: Fabula, 2007.
ISBN 978-80-86600-39-0.

HEYDEBRAND, Caroline. O duševní podstatě dítěte. 1. vydání. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-85791-00-5.

HLAVÁČOVÁ, Lucie. Výtvarná výchova v předškolním a mladším školním věku. Zásadní vliv výtvarného umění na vývoj dítěte v prvním sedmiletí. Ostrava, 2009. Nepublikováno.

HLAVÁČOVÁ, Lucie. Zahrada pro dvanáct smyslů.  Projekt sensoria pro Lesní školku Sluněnka Olomouc. Bratislava, 2015. Nepublikováno, ke čtení ZDE.

KELLER, Godi. Škola srdce(m). Waldorfské inspirace a proměny současné pedagogiky. 1. vydání. Praha: Malvern, 2018. ISBN: 978-80-7530-130-7.

SMOLKOVÁ, Táňa. Dítě v úctě přijmout. Vzdělávací program waldorfské mateřské školy. 1. vydání. Praha: Maitrea, 2007. ISBN 80-903761-2-6.

SOESMAN, Albert. Dvanáct smyslů. 1. vydání. Hranice: Fabula, 2009. ISBN 978-80-86600-59-8. 


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 28. 11. 2022 15:30
  Adventní spirála - slavnost s dětmi a rodiči ve školce


 • 29. 11. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 6. 12. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 12. 2022 09:30
  Zahrádka