prostředí

Máme v  pronájmu velký areál v Olomouci-Slavoníně u nemilanského lesíka. Zde společně  s rodiči  dětí a přáteli budujeme přírodní zahradu pro školku. Zázemí je v nově rekonstruované maringotce. Velkou část dne trávíme s dětmi v lese.

Současnost

Během doby naší přítomnosti se areál významně změnil. Původní zaplevelené rumiště porostlé náletovými dřevinami zmizelo. Upravili jsme terén a tím vznikly hrací a sáňkovací kopce a pískoviště. Založili jsme trávníky a květinové i zeleninové záhony, vybudovali biotop s jezírkem ke koupání, celoročním hrám i pozorování živočichů. Zasadili jsme ovocné keře a stromy. 

Péče o naši zahradu je přirozeně propojena s výchovným procesem. Děti se s nadšením podílejí na řemeslných pracích, zahradničí, vaří, pozorují i napodobují dospělé. Prostřednictvím vlastního prožitku tak získávají pevné ukotvení ve skutečnosti a zážitky si uchovávají pro celý život.

budoucnost

Pracujeme na  úpravách zahrady a postupném obydlení celého pronajatého prostoru. Brzy bude náš areál v zadní části uzavřen cihlovou zdí a živým plotem, některé keře a zejména stromy ponecháme pro hru dětí, vznikne i prostranství pro volný pohyb. Přibudou záhony, zákoutí a herní prvky. Už v tomto roce chceme začít s budováním sensoria pro dvanáct smyslů a výhledově plánujeme stavbu malého ekodomku.

na to, co jsme dosud vykonali se můžete podívat do fotogalerie a přečíst si o tom zde

 
VÍTEJTE U NÁS! - A TO JE NÁŠE JEZÍRKO,
LOĎ A PÍSKOVIŠTĚ

 

Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa 

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

facebook: zde


Novinky

Kalendář akcí