LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU 

kontakt 

koordinátorka pro lesní školu: Vendula Dokládalová
telefon:  776 783 189ORGANIZAČNÍCH INFORMACe:

 • Výše školného bude 3000 Kč/měsíc.
 • Minimální počet žáků, nutný pro to, aby se od září 2020 začalo učit, je 7.
 • Děti budou oficiálně na domácím vzdělávání - zapsané na škole v Doloplazech.
 • Učitelka  bude zajišťovat jednotnou vzdělávací nabídku pro všechny zapsané děti.
 • Družina bude fungovat dle zájmu rodičů (500 Kč/měsíc).
 • Přihlásit dítě do naší školy je možné do konce dubna. (Přihlášku zveřejníme již brzy.)
 • Věkově heterogenní skupina (přihlašovat můžete děti od 1. do 4. třídy).
 • Učení bude probíhat uvnitř i venku.
 • 3 dny budou věnovány triviu, 1 den bude projektový a 1 den vyhrazujeme exkurzím, výletům, ...
 • Výuka angličtiny od 1. třídy.
 • Slovní hodnocení.
 • Inspirujeme se waldorfskou pedagogikou.


myšlenky, které stojí v základu vznikající školy:

 • Chceme dát dětem možnost učit se v přirozených situacích a v bezpečném prostředí.
 • Velký důraz klademe na příznivé klima skupiny a rozvíjení zdravých mezilidských vztahů.
 • Vzdělávací nabídka bude vycházet z vývojových fází člověka, to znamená, že dětem dané učivo předkládáme vždy v době, která je pro jeho vstřebání nejpříznivější.
 • Chceme každému umožnit, co nejplněji rozvinout svůj potenciál.
 • Pro seznámení se s učivem je podstatný též prožitek.
 • Epochové vyučování se zaměřuje nejen na intelekt člověka, nýbrž také na jeho umělecké a manuální dovednosti.
 • Inspiruje nás nejen waldorfská pedagogika, ale také intuitivní hry, kooperativní styl učení a další inovativní výukové metody.
 • Průvodce přistupuje k výuce tvořivě, umělecky, což se projevuje například tím, že potřebné pomůcky vytváří spolu s dětmi.
 • Výuka je rytmizována proměnami ročních období, navazuje na tradice, a to slavením slavností a svátků.
 • Vnímáme důležitost okamžité zpětné vazby ve výuce a pozitivní práce s chybou.
 • Důraz klademe na respektování potřeb dětí.
 • Respektující komunikace.
 • Rodiče, děti i průvodci jsou ve vzdělávacím procesu partnery.
 • Děti se mohou učit uvnitř i venku.

Chceme dětem nabídnout pestrý život a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat!   

Vznikající lesní škola hledá dobrovolníky
pro občasnou výpomoc při projektových dnech,
exkurzích atd. Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím! 


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 734 575 640 (ředitelka)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí