LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU 

kontakt

koordinátorka pro lesní školu: Vendula Dokládalová
telefon:  776 783 189


Milí přátelé a vážení zájemci, dnes stručně několik organizačních informací:

-        Výše školného bude 3000 Kč/měsíc.
-        Minimální počet žáků, nutný pro to, aby se od září 2020 začalo učit, je 7.
-        Děti budou oficiálně na domácím vzdělávání - zapsané na škole v Doloplazech.
-        Škola však bude zajišťovat vzdělávací nabídku.
-        Družina bude fungovat dle zájmu rodičů (500 Kč/měsíc).
-        Přihlásit dítě do naší školy je možné do konce dubna. (Přihlášku zveřejníme již brzy.)
-        Věkově heterogenní skupina (přihlašovat můžete děti od 1. do 4. třídy).
-        Učení bude probíhat uvnitř i venku.
-        3 dny budou věnovány triviu, 1 den bude projektový a 1 den vyhrazujeme exkurzím, výletům, ...
-        Výuka angličtiny od 1. třídy.
-        Slovní hodnocení.
-        Inspirujeme se waldorfskou pedagogikou.


Milí přátelé a vážení zájemci, organizační informace nyní doplňujeme myšlenkami, které stojí v základu vznikající školy:

-        Chceme dát dětem možnost učit se v přirozených situacích a v bezpečném prostředí.
-        Velký důraz klademe na příznivé klima skupiny a rozvíjení zdravých mezilidských vztahů.
-        Vzdělávací nabídka bude vycházet z vývojových fází člověka, to znamená, že dětem dané učivo předkládáme vždy v době, která je pro jeho vstřebání nejpříznivější.
-        Chceme každému umožnit, co nejplněji rozvinout svůj potenciál.
-        Pro seznámení se s učivem je podstatný též prožitek.
-        Epochové vyučování se zaměřuje nejen na intelekt člověka, nýbrž také na jeho umělecké a manuální dovednosti.
-        Inspiruje nás nejen waldorfská pedagogika, ale také intuitivní hry, kooperativní styl učení a další inovativní výukové metody.
-        Průvodce přistupuje k výuce tvořivě, umělecky, což se projevuje například tím, že potřebné pomůcky vytváří spolu s dětmi.
-        Výuka je rytmizována proměnami ročních období, navazuje na tradice, a to slavením slavností a svátků.
-        Vnímáme důležitost okamžité zpětné vazby ve výuce a pozitivní práce s chybou.
-        Důraz klademe na respektování potřeb dětí.
-        Respektující komunikace.
-        Rodiče, děti i průvodci jsou ve vzdělávacím procesu partnery.
-        Děti se mohou učit uvnitř i venku.


Chceme dětem nabídnout pestrý život a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat!   
Vznikající lesní škola hledá dobrovolníky pro občasnou výpomoc při projektových dnech, exkurzích atd. Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím!

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí