LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU 

Otevření lesní komunitní školy čeká na dostatečný počet dětí a aktivních rodičůJSTE DOBŘÍ TAK, JAK JSTE - a co platí pro dospělého, platí dvojnásob i pro dítě.
Jde o tzv. "Kulturu nedostatečnosti". Setkáváme se s ní denně, málem to už ani nevnímáme. Setkáváme se s ní od dětství a když pak máme své vlastní děti, tak ji aplikujeme dál. Nevíme si s tím rady, jde to samo, vytryskne to z nás a ovládá nás to. Neumíme to zastavit. Máme to zažité hluboko pod kůží. Zdědili jsme to od svých rodičů a nyní to automaticky posouváme do další generace, která to touto cestou zdědí od nás.

Co to vlastně je ta "kultura nedostatečnosti"? Jako děti, jako mladiství a pak i jako dospělí dostáváme rady, o které jsme nežádali. Nejčastěji jsou to naši rodiče, kteří nás posouvají dál a dál. V dobré víře, že nám tím prospívají. Jistě, prospívají, do určitého okamžiku. Pak ale překročí hranici, za kterou se každá dobrá rada stává škodlivou. A v nás pomalu vyrůstá pocit nedostatečnosti. Pocit, že nejsme dost dobří.

Když pak vyrosteme, dáváme rady, které od nás nikdo nežádal. Je to v nás a myslíme to dobře. Když pak ale překročíme určitou mez, stává se každá naše dobře míněná rada škodlivou. A u toho dotyčného, nejčastěji u našeho dítěte, vyrůstá pomalu pocit nedostatečnosti. Myslí si, že není dost dobré.

Pomlouváme toho, kdo není teď s námi. Soudíme ostatní. Víme všechno lépe. Máme na všechno svůj názor a ten přece můžeme vyjádřit. Jistě, ale jak už bylo řečeno jenom po určitou mez. Když ji pak překročíme, stáváme se pro své okolí toxickými.

Rady typu: Měl bys být více mužem, měla bys být více ženou, měl bys zhubnout, měl bys přibrat, měl bys vydělávat více peněz, měl by ses lépe učit, měl by ses víc snažit, měl bys být poslušný, měl bys ustát emoce. Měl bys... měla bys... kolikrát za den slyšíme takové doporučení, a naopak kolikrát za den my takové doporučení vydáme?

Milí přátelé Lesní školky, o tomhle a dalších aspektech výchovy a vzdělávání si budeme povídat, až nám to společenská situace dovolí. Do té doby hledejte sami v sobě cestu, ptejte se sami sebe, čím byste mohli přispět ke zlepšení klimatu ve svém úzkém okolí, pak i v širším okolí a pak i v hodně širokém okolí. Nacházejte odpovědi a praktické činy, inspirujte se a tím přispívejte k blahodárnému působení na svou duši. Dotýkejte se své duše, ptejte se jí, co potřebuje, co pro ni můžete udělat. Duše miluje vaše doteky a je za ně vděčná.

Myslím na vás s láskou
Lubica
"Pro dítě je svět místem, kam přichází plné nadějí a důvěry a ve kterém má vyrůstat a hledat uplatnění. Všechny své vlohy a předpoklady má již v sobě a záleží jen na nás - na rodičích, vychovatelích i celé společnosti, jaké prostředí mu připravíme a kterým jeho kvalitám umožníme se rozvinout." (Smolková: Na cestě od lilie k růži)

Chceme dětem nabídnout pestrý život a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat!  
Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 26. 9. 2023 00:00
  Zahrádka


 • 27. 9. 2023 15:45
  Michaelská slavnost


 • 3. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 10. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 24. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 31. 10. 2023 09:30
  Zahrádka