MINIŠKOLKA

Jedná se o adaptační program před nástupem do Lesní mateřské školy Sluněnka.

Probíhá vždy na jaře a na podzim
Provozní doba: ČTVRTEK a PÁTEK /8:30-11:30/
Cena 260 Kč/den
Harmonogram dne:
8:30 - 8:45       Příchod a předání dětí a náhradního oblečení.
8:30 - 9:15      Volná hra, čas pro vzájemné naladění se dětí, povídání, sdílení. Jedná se o dobu určenou k adaptaci dětí na prostředí školky, navázání kontaktu s kamarády i dospělými. V tomto čase probíhají zejména spontánní zájmové aktivity. Dětem jsou nabídnuty aktivity a činnosti odpovídající ročnímu období.
9:15 - 9:45       Osobní hygiena, příprava na svačinu, společná průpověď a svačina v areálu.
9:45 - 11:30  Ranní kruh - společná rytmická část programu vztahující se k danému období: přivítání, zpívání písniček, prstové hry a říkadla, rytmizace, pohybové hry.
Pobyt na zahradě, pozorování přírody, vycházky do okolí, volná hra a společné činnosti, pohybové aktivity, tvoření, malování, práce na zahradě, aktivity dle výběru.
11:30-11:45     Příprava na odchod, úklid hraček, vyzvedávání a odchod dětí.

Email: vendula.dokladalova@slunenka.cz

Telefon: 776 783 189

     
          


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 18. 6. 2024 09:30
  Zahrádka a waldorfské okénko


 • 21. 6. 2024 15:30
  Jánská slavnost


 • 21. 6. 2024 18:00
  Svatojánská noc ve školce s předškoláky


 • 25. 6. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 25. 6. 2024 15:30
  Předškolácká slavnost


 • 9. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 23. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 6. 8. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 19. 8. 2024 08:00
  Příměstský tábor


 • 26. 8. 2024 09:00
  Přípravný týden a brigády