LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU 

Otevření lesní komunitní školy čeká na dostatečný počet dětí a aktivních rodičůJSTE DOBŘÍ TAK, JAK JSTE - a co platí pro dospělého, platí dvojnásob i pro dítě.
Jde o tzv. "Kulturu nedostatečnosti". Setkáváme se s ní denně, málem to už ani nevnímáme. Setkáváme se s ní od dětství a když pak máme své vlastní děti, tak ji aplikujeme dál. Nevíme si s tím rady, jde to samo, vytryskne to z nás a ovládá nás to. Neumíme to zastavit. Máme to zažité hluboko pod kůží. Zdědili jsme to od svých rodičů a nyní to automaticky posouváme do další generace, která to touto cestou zdědí od nás.

Co to vlastně je ta "kultura nedostatečnosti"? Jako děti, jako mladiství a pak i jako dospělí dostáváme rady, o které jsme nežádali. Nejčastěji jsou to naši rodiče, kteří nás posouvají dál a dál. V dobré víře, že nám tím prospívají. Jistě, prospívají, do určitého okamžiku. Pak ale překročí hranici, za kterou se každá dobrá rada stává škodlivou. A v nás pomalu vyrůstá pocit nedostatečnosti. Pocit, že nejsme dost dobří.

Když pak vyrosteme, dáváme rady, které od nás nikdo nežádal. Je to v nás a myslíme to dobře. Když pak ale překročíme určitou mez, stává se každá naše dobře míněná rada škodlivou. A u toho dotyčného, nejčastěji u našeho dítěte, vyrůstá pomalu pocit nedostatečnosti. Myslí si, že není dost dobré.

Pomlouváme toho, kdo není teď s námi. Soudíme ostatní. Víme všechno lépe. Máme na všechno svůj názor a ten přece můžeme vyjádřit. Jistě, ale jak už bylo řečeno jenom po určitou mez. Když ji pak překročíme, stáváme se pro své okolí toxickými.

Rady typu: Měl bys být více mužem, měla bys být více ženou, měl bys zhubnout, měl bys přibrat, měl bys vydělávat více peněz, měl by ses lépe učit, měl by ses víc snažit, měl bys být poslušný, měl bys ustát emoce. Měl bys... měla bys... kolikrát za den slyšíme takové doporučení, a naopak kolikrát za den my takové doporučení vydáme?

Milí přátelé Lesní školky, o tomhle a dalších aspektech výchovy a vzdělávání si budeme povídat, až nám to společenská situace dovolí. Do té doby hledejte sami v sobě cestu, ptejte se sami sebe, čím byste mohli přispět ke zlepšení klimatu ve svém úzkém okolí, pak i v širším okolí a pak i v hodně širokém okolí. Nacházejte odpovědi a praktické činy, inspirujte se a tím přispívejte k blahodárnému působení na svou duši. Dotýkejte se své duše, ptejte se jí, co potřebuje, co pro ni můžete udělat. Duše miluje vaše doteky a je za ně vděčná.

Myslím na vás s láskou
Lubica
"Pro dítě je svět místem, kam přichází plné nadějí a důvěry a ve kterém má vyrůstat a hledat uplatnění. Všechny své vlohy a předpoklady má již v sobě a záleží jen na nás - na rodičích, vychovatelích i celé společnosti, jaké prostředí mu připravíme a kterým jeho kvalitám umožníme se rozvinout." (Smolková: Na cestě od lilie k růži) 

Souzníte s touto myšlenkou? Chcete svému dítěti najít bezpečné a smysluplné prostředí, v němž se bude moci rozvíjet i vzdělávat? Prostor v okolí Sluněnky je k uskutečnění této myšlenky jako dělaný.

Můžete být u zrodu nové školy v Olomouci...

Bližší info na skola.slunenka@gmail.com
ORGANIZAČNÍ INFORMACe:

 • Výše školného bude 3000 Kč/měsíc.
 • Minimální počet žáků, nutný pro to, aby se od září 2020 začalo učit, je 7.
 • Děti budou oficiálně na domácím vzdělávání.
 • Učitelka bude zajišťovat jednotnou vzdělávací nabídku pro všechny zapsané děti.
 • Družina bude fungovat dle zájmu rodičů (500 Kč/měsíc).
 • Přihlašovat svoje dítě do lesní školy můžete prostřednictvím emailu skola.slunenka@gmail.com
 • Věkově heterogenní skupina (přihlašovat můžete děti od 1. do 4. třídy).
 • Učení bude probíhat uvnitř i venku.
 • 3 dny budou věnovány triviu, 1 den bude projektový a 1 den vyhrazujeme exkurzím, výletům, ...
 • Výuka angličtiny od 1. třídy.
 • Slovní hodnocení.
 • Inspirujeme se waldorfskou pedagogikou.


myšlenky, které stojí v základu vznikající školy:

 • Chceme dát dětem možnost učit se v přirozených situacích a v bezpečném prostředí.
 • Velký důraz klademe na příznivé klima skupiny a rozvíjení zdravých mezilidských vztahů.
 • Vzdělávací nabídka bude vycházet z vývojových fází člověka, to znamená, že dětem dané učivo předkládáme vždy v době, která je pro jeho vstřebání nejpříznivější.
 • Chceme každému umožnit, co nejplněji rozvinout svůj potenciál.
 • Pro seznámení se s učivem je podstatný též prožitek.
 • Epochové vyučování se zaměřuje nejen na intelekt člověka, nýbrž také na jeho umělecké a manuální dovednosti.
 • Inspiruje nás nejen waldorfská pedagogika, ale také intuitivní hry, kooperativní styl učení a další inovativní výukové metody.
 • Průvodce přistupuje k výuce tvořivě, umělecky, což se projevuje například tím, že potřebné pomůcky vytváří spolu s dětmi.
 • Výuka je rytmizována proměnami ročních období, navazuje na tradice, a to slavením slavností a svátků.
 • Vnímáme důležitost okamžité zpětné vazby ve výuce a pozitivní práce s chybou.
 • Důraz klademe na respektování potřeb dětí.
 • Respektující komunikace.
 • Rodiče, děti i průvodci jsou ve vzdělávacím procesu partnery.
 • Děti se mohou učit uvnitř i venku.

Chceme dětem nabídnout pestrý život a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat!   

Vznikající lesní škola hledá dobrovolníky
pro občasnou výpomoc při projektových dnech,
exkurzích atd. Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím!


Chcete se k nám přidat nebo nás jinak podpořit? můžete se ozvat na

e-mail: skola.slunenka@gmail.com
Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 28. 11. 2022 15:30
  Adventní spirála - slavnost s dětmi a rodiči ve školce


 • 29. 11. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 6. 12. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 12. 2022 09:30
  Zahrádka