LESNÍ ŠKOLA S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU 


"Pro dítě je svět místem, kam přichází plné nadějí a důvěry a ve kterém má vyrůstat a hledat uplatnění. Všechny své vlohy a předpoklady má již v sobě a záleží jen na nás - na rodičích, vychovatelích i celé společnosti, jaké prostředí mu připravíme a kterým jeho kvalitám umožníme se rozvinout." (Smolková: Na cestě od lilie k růži) 

Souzníte s touto myšlenkou? Chcete svému dítěti najít bezpečné a smysluplné prostředí, v němž se bude moci rozvíjet i vzdělávat? Prostor v okolí Sluněnky je k uskutečnění této myšlenky jako dělaný.

Můžete být u zrodu nové školy v Olomouci...

Bližší info na skola.slunenka@gmail.com


Otevření lesní komunitní školy čeká na dostatečný počet dětí a aktivních rodičůORGANIZAČNÍCH INFORMACe:

 • Výše školného bude 3000 Kč/měsíc.
 • Minimální počet žáků, nutný pro to, aby se od září 2020 začalo učit, je 7.
 • Děti budou oficiálně na domácím vzdělávání.
 • Učitelka bude zajišťovat jednotnou vzdělávací nabídku pro všechny zapsané děti.
 • Družina bude fungovat dle zájmu rodičů (500 Kč/měsíc).
 • Přihlašovat svoje dítě do lesní školy můžete prostřednictvím emailu skola.slunenka@gmail.com
 • Věkově heterogenní skupina (přihlašovat můžete děti od 1. do 4. třídy).
 • Učení bude probíhat uvnitř i venku.
 • 3 dny budou věnovány triviu, 1 den bude projektový a 1 den vyhrazujeme exkurzím, výletům, ...
 • Výuka angličtiny od 1. třídy.
 • Slovní hodnocení.
 • Inspirujeme se waldorfskou pedagogikou.


myšlenky, které stojí v základu vznikající školy:

 • Chceme dát dětem možnost učit se v přirozených situacích a v bezpečném prostředí.
 • Velký důraz klademe na příznivé klima skupiny a rozvíjení zdravých mezilidských vztahů.
 • Vzdělávací nabídka bude vycházet z vývojových fází člověka, to znamená, že dětem dané učivo předkládáme vždy v době, která je pro jeho vstřebání nejpříznivější.
 • Chceme každému umožnit, co nejplněji rozvinout svůj potenciál.
 • Pro seznámení se s učivem je podstatný též prožitek.
 • Epochové vyučování se zaměřuje nejen na intelekt člověka, nýbrž také na jeho umělecké a manuální dovednosti.
 • Inspiruje nás nejen waldorfská pedagogika, ale také intuitivní hry, kooperativní styl učení a další inovativní výukové metody.
 • Průvodce přistupuje k výuce tvořivě, umělecky, což se projevuje například tím, že potřebné pomůcky vytváří spolu s dětmi.
 • Výuka je rytmizována proměnami ročních období, navazuje na tradice, a to slavením slavností a svátků.
 • Vnímáme důležitost okamžité zpětné vazby ve výuce a pozitivní práce s chybou.
 • Důraz klademe na respektování potřeb dětí.
 • Respektující komunikace.
 • Rodiče, děti i průvodci jsou ve vzdělávacím procesu partnery.
 • Děti se mohou učit uvnitř i venku.

Chceme dětem nabídnout pestrý život a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat!   

Vznikající lesní škola hledá dobrovolníky
pro občasnou výpomoc při projektových dnech,
exkurzích atd. Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím!


Chcete se k nám přidat nebo nás jinak podpořit? můžete se ozvat na

e-mail: skola.slunenka@gmail.com
Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 30. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 6. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 11. 2020 16:00
  Martinská slavnost


 • 13. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 20. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 27. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka