podporují nás

Všem, i těm nejmenovaným, za nezištnou pomoc ze srdce děkujeme! Další poděkování patří našim přátelům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhají kde jen můžou!
 

EVA NEMRAVOVÁ - dar 2 000 Kč
PROFI-TISK GROUP S.R.O. - děkujeme p. Vebrovi za možnost parkování na soukromém parkovišti firmy

SVĚTLANA KLOUČKOVÁ - dar 15 000 Kč na kryté zázemí pro LMŠ Sluněnka a aktivity spolku

VAULT 42 - děkujeme za bezplatné zapůjčení notebooku v době nouzového stavu. Vault 42 je coworkingový prostor v centru historické Olomouce.

HERUS S.R.O. - děkujema za darování palet na výrobu dřevěné kuchyňky pro děti

STARTOVAČ - děkujeme všem, kteří finančně přispěli na zahájení realizace projektu nového krytého zázemí v roce 2019 - výtěžek byl použit na vypracování architektonické studie:

Světlana Kloučková: dar v hodnotě 10 000 Kč, Jaroslav Čacký SANBRAVIA s. r. o.: 10 000 Kč., GANNI MPM s. r. o.: 5 000 Kč, členové pobočky T. Akvinského AS ČR: 3 000 Kč, Ĺubica Havelková: 2 500 Kč, Darina Hlaváčová 1 500 Kč. Ivana Svobodová 1500 Kč. Jana Dvorská 1200 Kč.

KAREL TOMEČEK - TOMA Olomouc, s.r.o. pomohla opravou střechy maringotky v hodnotě 12 000 Kč.

NA POŘÍZENÍ JURTY PŘISPĚLI: Jaroslav Čacký - SANBRAVIA s.r.o. 20 000 Kč, Matej Cabrnoch - 8 800 Kč, Pavel Novotný - Autoškola Novotný 5 000 Kč, manželé Neischlovi - 5 000 Kč, Josef Kvapil - 3 000 Kč, Vojtěch Pícha - 3 000 Kč, Jitka Komendová 3 000 Kč, Lenka Pospíšilová  - 2 000 Kč, manželé Trčkovi - 1200 Kč, Martina Svatošová - 1000 Kč.

LESY MĚSTA OLOMOUCE S.R.O. - děkujeme za dodání dřeva pro zahradní prvky - www.lesyol.czMAREK NAVRÁTILÍK - Fy Navrátilík akátové kůly věnovala dřevo - www.kuly.czJANA SAMLÍKOVÁ A MANŽELÉ POSPÍŠILOVI - děkujeme za finančními dary 5 000 Kč a 2 000 Kč, ty byly také použity při zakoupení jurty. SOCHAŘI, V.O.S. - LMŠ Sluněnka se nachází na pozemku firmy Sochaři, v.o.s. - www.sochari.com. Její provoz umožňují velkorysé podmínky pronájmu a také pomoc majitelů s budováním zahrady. IVETA DOLEČKOVÁ - z MC Kolovrátek v Rožnově pod Radhoštěm umožnila zahájení provozu miniškolky Zahrádka, předchůdkyně dnešní Sluněnky, darováním vybavení a hraček v hodnotě 30 000 Kč. PAVLA KOHOUTKOVÁ - umožnila zahájit provoz Sluněnky, zajistila pro školku zázemí zakoupením maringotky v hodnotě 55 000 Kč, maringotku máme v dlouhodobém bezplatném pronájmu. JITKA KOMENDOVÁ A MANŽELÉ BARTOŇOVI - nám pomohli "při startu" - Jitka financovala opravu a vybavení maringotky v hodnotě 20 000 Kč, Bartoňovi darovali další vybavení a zejména částku 11 000 Kč, ze které byly uhrazeny administrativní poplatky a věci na zahradu. MILAN RYGEL - vyrobil dřevěnou vstupní branku v hodnotě 2 000 Kč.

grantová podpora

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

 

Podpora z programu NPŽP 7/2019 - 6.1.C b) Zázemí pro LMŠ Sluněnka. 
Program "Přírodní zahrady" - Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Realizace: 2020 - 2023.

Pořízení hygienického zázemí a dovybavení stávajícího zázemí LMŠ Sluněnka. * Tisková zpráva

město olomouc

SMOL podporuje spolek Setkání - já a ty, z.s. a Lesní mateřskou školu Sluněnka.  V roce 2021 byla poskytnuta dotace z programu Využití volného času dětí a mládeže, spolufinancování projektu "Za každého počasí venku". V roce 2020 z programů: Tvorba a ochrana životního prostředí - projekt "Celý den v přírodě", dofinancování Příměstského tábora v přírodě, kurz "Environmentální vzdělávání dětí předškolního věku" pro učitele, divadlo pro děti "Voděnka". Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ - projekt "Lesní školka Sluněnka - Vzdělávání v přírodě", spolufinancování nové plachty na jurtu.

Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů v roce 2019. Podpora volnočasových aktivit v roce 2017.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Podpora Setkání - já a ty, z. s. a LMŠ Sluněnka v roce 2019: Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 a Program na podporu environ. vzdělávání, výchovy a osvěty v Ol. kraji 2019. Podpora činností Setkání - já a ty, z. s. v roce 2017.

úřad práce

Dotace na  dvě společensky účelná pracovní místa v roce 2017 a 2018.

nadační fond veolia

Podpora vzniku dvou nových pracovních míst v roce 2020 a dvou pracovních míst v roce 2017 a 2018. http://www.veoliaenergie.cz/cz/nadacni-fondy.

NADACE PARTNERSTVÍ

  

Projekt  Voda pro hru a pro život v roce 2016.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 28. 11. 2022 15:30
  Adventní spirála - slavnost s dětmi a rodiči ve školce


 • 29. 11. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 6. 12. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 12. 2022 09:30
  Zahrádka