podporují nás

Všem, i těm nejmenovaným, za nezištnou pomoc ze srdce děkujeme! Další poděkování patří našim přátelům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhají kde jen můžou!

Vault 42

Sluněnka děkuje za bezplatné zapůjčení notebooku v době nouzového stavu. Vault 42 je coworkingový prostor v centru historické Olomouce.


STARTOVAČ

Velice děkujeme všem, kteří finančně přispěli na realizaci projektu nového  krytého zázemí pro děti prostřednictvím STARTOVAČE v r. 2019 .

Více o Startovači zde https://www.startovac.cz/projekty/zazemi-pro-lesni-skolku-slunenka/

Světlana Kloučková: dar v hodnotě 10 000 Kč, Jaroslav Čacký SANBRAVIA s. r. o.: 10 000 Kč., GANNI MPM s. r. o.: 5000 Kč, členové pobočky T. Akvinského AS ČR: 3 000 Kč, Ĺubica Havelková2 500 Kč, Darina Hlaváčová 1.500 Kč.


Zvláštní poděkování všem, kteří se podíleli na vylepšení zázemí pro děti a přispěli na jurtu v r. 2018.

Karel Tomeček

TOMA Olomouc, s.r.o. pomohla opravou střechy maringotky v hodnotě 12 000 Kč.

Na pořízení jurty přispěli

Jaroslav Čacký - SANBRAVIA s.r.o. 20 000 Kč, Matej Cabrnoch - 8 800 Kč, Pavel Novotný - Autoškola Novotný 5 000 Kč, manželé Neischlovi - 5 000 Kč, Josef Kvapil - 3 000 Kč, Vojtěch Pícha - 3 000 Kč, Jitka Komendová 3 000 Kč, Lenka Pospíšilová  - 2 000 Kč, manželé Trčkovi - 1 200 Kč, Martina Svatošová - 1000 Kč.

lesy města olomouce

Lesy města Olomouce s.r.o. pomohly dodáním dřeva pro zahradní prvky - www.lesyol.cz.

Marek Navrátilík

Fy Navrátilík akátové kůly věnovala dřevo - www.kuly.cz.

jana samlíková a manželé pospíšilovi

nás podpořili v roce 2016 finančními dary 5 000 Kč a 2 000 Kč, ty byly také použity při zakoupení jurty.

Sochaři

Lesní školka Sluněnka se nachází na pozemku firmy Sochaři, v.o.s. - www.sochari.com. Její provoz umožňují velkorysé podmínky pronájmu a také pomoc majitelů s budováním zahrady. 

iveta dolečková 

z MC Kolovrátek v Rožnově pod Radhoštěm umožnila zahájení provozu miniškolky Zahrádka, předchůdkyně dnešní Sluněnky, darováním velké části vybavení a hraček v hodnotě
30 000 Kč.

pavla kohoutová

umožnila zahájit provoz Sluněnky, zajistila pro školku zázemí zakoupením maringotky v hodnotě
55 000 Kč, maringotku máme v dlouhodobém bezplatném pronájmu.

rodiče dětí ze školky  Jitka Komendová a manželé bartoňovi 

nám pomohli "při startu" - Jitka financovala opravu a vybavení maringotky v hodnotě 20 000 Kč, Bartoňovi darovali další vybavení a zejména částku 11 000 Kč, ze které byly uhrazeny administrativní poplatky a věci na zahradu.

milan rygel

vyrobil dřevěnou vstupní branku v hodnotě 2 000 Kč.


grantová podpora

Státní fond životního prostředí ČR 


Pořízení hygienického zázemí a dovybavení stávajícího zázemí LŠ Sluněnka

Tisková zpráva

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Podpora Setkání - já a ty, z. s. a Lesní mateřské školy Sluněnka, školská právnická osoba v roce 2019: Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 a Program na podporu enviro-mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckémkraji 2019.

Podpora činností Setkání - já a ty, z. s. v roce 2017.

úřad práce

Dotace na  dvě společensky účelná pracovní místa v roce 2017 a 2018.

  Město Olomouc

  Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů v roce 2019.
  Podpora volnočasových aktivit v roce 2017.


nadační fond veolia

Podpora vzniku dvou nových pracovních míst v roce 2017 a 2018 http://www.veoliaenergie.cz/cz/nadacni-fondy.

  NADACE PARTNERSTVÍ

  Projekt  Voda pro hru a pro život v roce 2016.

 Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového            programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace  Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 30. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 6. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 11. 2020 16:00
  Martinská slavnost


 • 13. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 20. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 27. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka