GRANTOVÁ PODPORA

Projekt JE NÁM DOBŘE V LESNÍ ŠKOLCE je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0008010. Spolufinancování práce školní asistentky zaměřená na podporu připravenosti dětí pro nástup do ZŠ a prevenci školní neúspěšnosti. Spolufinancování vzdělávání zaměstnanců.

Evropské strukturální a investiční fondy. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. ŠABLONY III., projekt Spolu a každý svým tempem v lesní školce. V rámci dotace je podporována školní asistentka a financován 1 projektový den.

Školní asistentka je od března 2021 ve Sluněnce pro usnadnění nástupu dětí do školy.

                                     
Pořízení hygienického zázemí a dovybavení stávajícího zázemí LMŠ Sluněnka. * Tisková zpráva


SMOL podporuje spolek Setkání - já a ty, z.s. a Lesní mateřskou školu Sluněnka. 

V roce 2023 a 2022 jsme obdrželi podporu z programu Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci na projekt "Terapeutické malování" určený klientům SPOLU, z.ú., v roce 2022 a 2021 byla poskytnuta dotace z programu Využití volného času dětí a mládeže, spolufinancování projektu "Za každého počasí venku". V roce 2020 z programů: Tvorba a ochrana životního prostředí - projekt "Celý den v přírodě", dofinancování Příměstského tábora v přírodě, kurz "Environmentální vzdělávání dětí předškolního věku" pro učitele, divadlo pro děti "Voděnka". Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ - projekt "Lesní školka Sluněnka - Vzdělávání v přírodě", spolufinancování nové plachty na jurtu. Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů v roce 2019. Podpora volnočasových aktivit v roce 2017.

Zpráva o úspěšné realizaci projektu v roce 2023 zde.

 Sluněnka je zapojena do MAP III. Projekt je zaměřen na předškolní a   základní   vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, posílit       komunikaci a   spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci     škol a rodiči. Více   informací o projektu najdete na http://map.olomouc.eu/.


Podpora Setkání - já a ty, z. s. a LMŠ Sluněnka v roce 2019: Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 a Program na podporu environ. vzdělávání, výchovy a osvěty v Ol. kraji 2019. Podpora činností Setkání - já a ty, z. s. v roce 2017.

úřad práce

Dotace na  dvě společensky účelná pracovní místa v roce 2017 a 2018.

nadační fond veolia

Podpora vzniku dvou nových pracovních míst v roce 2020 a dvou pracovních míst v roce 2017 a 2018. http://www.veoliaenergie.cz/cz/nadacni-fondy.


  

Projekt  Voda pro hru a pro život v roce 2016.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.


PODPORUJÍ NÁS

Všem, i těm nejmenovaným, za nezištnou pomoc ze srdce děkujeme! Další poděkování patří našim přátelům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhají kde jen můžou a podporují nás od r. 2015!

děkujeme

SPOLU, z. ú.  za pravidelnou velkou pomoc a přípravu dřeva na topení.
všem dárcům na DONIO, částka 11 100 Kč byla použita na uhrazení projektu dřevostavby.
EVA NEMRAVOVÁ za dar 2 000 Kč, MILAN HLAVÁČ dar 1 000 Kč.
PROFI-TISK GROUP s.r.o. za možnost parkování na soukromém parkovišti firmy. 
SVĚTLANA KLOUČKOVÁ za dar 15 000 Kč na kryté zázemí pro LMŠ Sluněnka a aktivity spolku.
VAULT 42 za bezplatné zapůjčení notebooku v době nouzového stavu. 
HERUS s.r.o. za darování palet na výrobu dřevěné kuchyňky pro děti.

STARTOVAČ - děkujeme všem, kteří finančně přispěli na zahájení realizace projektu nového krytého zázemí v roce 2019 - výtěžek byl použit na vypracování architektonické studie:

Světlana Kloučková: dar v hodnotě 10 000 Kč, Jaroslav Čacký SANBRAVIA s. r. o.: 10 000 Kč., GANNI MPM s. r. o.: 5 000 Kč, členové pobočky T. Akvinského AS ČR: 3 000 Kč, Ĺubica Havelková: 2 500 Kč, Darina Hlaváčová 1 500 Kč. Ivana Svobodová 1500 Kč. Jana Dvorská 1200 Kč.

KAREL TOMEČEK - TOMA Olomouc, s.r.o. pomohla opravou střechy maringotky v hodnotě 12 000 Kč.

NA POŘÍZENÍ JURTY PŘISPĚLI: Jaroslav Čacký - SANBRAVIA s.r.o. 20 000 Kč, Matej Cabrnoch - 8 800 Kč, Pavel Novotný - Autoškola Novotný 5 000 Kč, manželé Neischlovi - 5 000 Kč, Josef Kvapil - 3 000 Kč, Vojtěch Pícha - 3 000 Kč, Jitka Komendová 3 000 Kč, Lenka Pospíšilová  - 2 000 Kč, manželé Trčkovi - 1200 Kč, Martina Svatošová - 1000 Kč.

LESY MĚSTA OLOMOUCE s.r.o. - děkujeme za dodání dřeva pro zahradní prvky - www.lesyol.czMAREK NAVRÁTILÍK - Fy Navrátilík akátové kůly věnovala dřevo - www.kuly.czJANA SAMLÍKOVÁ A MANŽELÉ POSPÍŠILOVI - děkujeme za finančními dary 5 000 Kč a 2 000 Kč, ty byly také použity při zakoupení jurty. SOCHAŘI, v.o.s. - LMŠ Sluněnka se nachází na pozemku firmy www.sochari.com. Její provoz umožňují velkorysé podmínky pronájmu a také pomoc majitelů s budováním zahrady. IVETA DOLEČKOVÁ - z MC Kolovrátek v Rožnově pod Radhoštěm umožnila zahájení provozu miniškolky Zahrádka, předchůdkyně dnešní Sluněnky, darováním vybavení a hraček v hodnotě 30 000 Kč. PAVLA KOHOUTKOVÁ - umožnila zahájit provoz Sluněnky, zajistila pro školku zázemí zakoupením maringotky v hodnotě 55 000 Kč, maringotku máme v dlouhodobém bezplatném pronájmu. JITKA KOMENDOVÁ a MANŽELÉ BARTOŇOVI - nám pomohli "při startu" - Jitka financovala opravu a vybavení maringotky v hodnotě 20 000 Kč, Bartoňovi darovali další vybavení a zejména částku 11 000 Kč, ze které byly uhrazeny administrativní poplatky a věci na zahradu. MILAN RYGEL - vyrobil dřevěnou vstupní branku v hodnotě 2 000 Kč.

Zvláště děkujeme za podporu spolku a Lesní školky Sluněnky Jitce Komendové a Lubici Havelkové.


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 18. 6. 2024 09:30
  Zahrádka a waldorfské okénko


 • 21. 6. 2024 15:30
  Jánská slavnost


 • 21. 6. 2024 18:00
  Svatojánská noc ve školce s předškoláky


 • 25. 6. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 25. 6. 2024 15:30
  Předškolácká slavnost


 • 9. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 23. 7. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 6. 8. 2024 09:30
  Zahrádka


 • 19. 8. 2024 08:00
  Příměstský tábor


 • 26. 8. 2024 09:00
  Přípravný týden a brigády