podporují nás

Všem, i těm nejmenovaným, za nezištnou pomoc ze srdce děkujeme! Další poděkování patří našim přátelům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhají kde jen můžou!

Zvláštní poděkování všem, kteří se podíleli na vylepšení zázemí pro děti a přispěli na jurtu.

Karel Tomeček

TOMA Olomouc, s.r.o. pomohla opravou střechy maringotky v hodnotě 12 000 Kč.

Na pořízení jurty přispěli

Jaroslav Čacký - SANBRAVIA s.r.o. 20 000 Kč, Matej Cabrnoch - 8 800 Kč, Pavel Novotný - Autoškola Novotný 5 000 Kč, manželé Neischlovi - 5 000 Kč, Josef Kvapil - 3 000 Kč, Vojtěch Pícha - 3 000 Kč, Jitka Komendová 3 000 Kč, Lenka Pospíšilová  - 2 000 Kč, manželé Trčkovi - 1 200 Kč, Martina Svatošová - 1000 Kč.

lesy města olomouce

Lesy města Olomouce s.r.o. pomohly dodáním dřeva pro zahradní prvky - www.lesyol.cz.

Marek Navrátilík

Fy Navrátilík akátové kůly věnovala dřevo - www.kuly.cz.

jana samlíková a manželé pospíšilovi

nás podpořili v roce 2016 finančními dary 5 000 Kč a 2 000 Kč, ty byly také použity při zakoupení jurty.

Sochaři

Lesní školka Sluněnka se nachází na pozemku firmy Sochaři, v.o.s. - www.sochari.com. Její provoz umožňují velkorysé podmínky pronájmu a také pomoc majitelů s budováním zahrady. 

iveta dolečková 

z MC Kolovrátek v Rožnově pod Radhoštěm umožnila zahájení provozu miniškolky Zahrádka, předchůdkyně dnešní Sluněnky, darováním velké části vybavení a hraček v hodnotě
30 000 Kč.

pavla kohoutová

umožnila zahájit provoz Sluněnky, zajistila pro školku zázemí zakoupením maringotky v hodnotě
55 000 Kč, maringotku máme v dlouhodobém bezplatném pronájmu.

rodiče dětí ze školky  Jitka Komendová a manželé bartoňovi 

nám pomohli "při startu" - Jitka financovala opravu a vybavení maringotky v hodnotě 20 000 Kč, Bartoňovi darovali další vybavení a zejména částku 11 000 Kč, ze které byly uhrazeny administrativní poplatky a věci na zahradu.

milan rygel

vyrobil dřevěnou vstupní branku v hodnotě 2 000 Kč.

grantová podpora

  olomoucký kraj

  Činnost Setkání - já a ty, z.s. je v roce 2017 podpořena 
  z dotačních titulů Olomouckého kraje.

Dotační titul: Podpora prorodinných aktivit. Projekt: Podpora rodin dětí docházejících do Lesní školky Sluněnka. Aktivity: Klubík Zahrádka pro rodiče s dětmi. Přednášky. Pravidelné pedagogické schůzky a poradenství. Dotační titul: Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017.  Projekt: Práce se dřevem - řemeslo pro radost, poznání i užitek. Workshopy pro rodiny.Dotační titul: Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství a aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny. Projekt: Školka blízká přírodě. Akce: Ukliďme Česko. Uklízíme Nemilanský lesík. Divadlo: Včelí paprsky. Přednášky a workshopy.Dotační titul: Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017. Projekt: Letní příměstské tábory s celodenním pobytem v přírodě. Dotační titul: Podpora zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství. Projekt: Jurta pro lesní školku Sluněnka Olomouc.

úřad práce

Dotace na  společensky účelné pracovní místo.

  Město Olomouc

  Podpora volnočasových aktivit v roce 2017.

nadační fond veolia

Podpora vzniku nového pracovního místa v roce 2017 http://www.veoliaenergie.cz/cz/nadacni-fondy.

  NADACE PARTNERSTVÍ

  Projekt  VODA PRO HRU I PRO ŽIVOT v roce 2016.

 Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového            programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace  Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí