články 

ROZHOVOR O WALDORFSKÉ PEDAGOGICE v mš s táňou smolkovou


proč je důležitá svobodná hrA S JOHANOU PASSERIN


PŘEDNÁŠKA O POHÁDKÁCH A POCHOPENÍ JEJICH SMYSLU S rADOMILEM HRADILEM


CESTA K DĚTEM - CESTA K SOBĚ


ASOCIACE LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL


DOPORUČENÍ PŘI PRÁCI S AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKOU


RODINNÉ VAZBY JSOU OSLABENÉ, DĚTI TRÁVÍ ČAS V INSTITUCÍCH - ROZHOVOR S HELLE HECKMANN


PROČ SE UČIT VENKU


SAMI SI VYCHOVÁVÁME SKLENÍKOVÉ DĚTI


JE LESNÍ ŠKOLKA PRO KAŽDÉ DÍTĚ A PRO KAŽDÉHO RODIČE?


BÝT VENKU ZNAMENÁ VZDĚLÁVAT SE - ROZHOVOR O TOM, JAK SE BUDUJÍ A FUNGUJÍ LESNÍ ŠKOLKY


LÉKAŘ VYSVĚTLUJE, KTERÉ FAKTORY ZPOMALUJÍ FUNGOVÁNÍ DĚTSKÉHO MOZKU


DĚTI POTŘEBUJÍ BÝT DOMA SE SVÝMI RODIČI - ROZHOVOR S HELLE HECKMAN


DOKUMENT O WALDORFSKÉM ŠKOLSTVÍ V ČR


ZÁKLADNÍ DĚTSKOU POTŘEBOU JE POŘÁDNĚ SE ZAMAZAT


DĚTSKÉ HRANÍ DNES OVLIVŇUJÍ VELKÉ FIRMY


PROČ DĚTI POTŘEBUJÍ SPÁT (VENKU)


DOKUMENT "KONZUMNÍ DĚTI ANEB KOMERCIONALIZACE DĚTSTVÍ"


DĚTEM CHYBÍ KVALITNÍ ČAS, PROTO SE MĚNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ


PRVNÍCH SEDM LET DĚTI NEMAJÍ DĚLAT NIC INTELEKTUÁLNÍHO


překroužkovaná generace aneb vraťte dětem spontánní hr - rozhovor s Hradilovou 


pořad "generace ze skleníku"


Případová studie ve Florencii, Itálie: "Vliv vegetace na schopnost soustředění u dětí"

Případová studie italského týmu prof. Stefana Mancusa srovnávala vliv zeleně na schopnost soustředění u dětí prvního stupně základní školy (Mancuso a kol. 2006). Na vzorku 80 dětí ve věku od 8 do 10 let byla testována schopnost soustředit (capacity of attention) pomocí metody Trail Making Test. Děti vyplňovaly testy jednak v prostředí standardní školní třídy bez výskytu vegetace a také v prostředí zahrady se vzrostlými stromy a množstvím další vegetace. Výsledky ukázaly, že schopnost dětí soustředit se je v zahradě významně zvýšena ve srovnání s pobytem ve standardní školní třídě. Odkaz ZDE

Reference:  Mancuso, S., S. Rizzitelli, and E. Azzarello. "Influence of green vegetation on children's capacity of attention: a case study in Florence, Italy." Advances in Horticultural Science 20.3 (2006): 220-223.

Lucie Hlaváčová: "12 smyslů - výchova zážitkem a uměním"

Workshop se uskutečnil 14.11.2015 na festivalu InoEduFest Olomouc. - Představení nejdůležitějšího východiska výchovy čerpajícího z waldorfské  pedagogiky a uplatňovaného v lesních školkách a školách.

Skutečně máme dvanáct smyslů

Smyslové vnímání můžeme rozčlenit do tří skupin. První z nich lze označit jako smysly tělesné neboli volní. Podporují nevědomou vůli k životu, prostřednictvím nich uchopujeme vlastní tělo, zjednáváme si o něm představu, s jejich pomocí si utváříme vztah ke svému fyzickému okolí a vyčleňujeme se z něj. Jimi vnímáme působnost vnějšího světa. Jsou to hmat, životní smysl, smysl pro pohyb a smysl pro rovnováhu.

Další skupinou jsou duševní nebo také citové smysly, které nám zprostředkovávají vztah k vnějšímu světu na základě libosti a nelibosti, jejich pomocí vnější svět vědomě přijímáme do sebe. Tyto dojmy v nás vyvolávají odezvu, kterou jen obtížně dokážeme kontrolovat nebo ovládnout. Sem řadíme čich, chuť, zrak a smysl pro teplo.

Třetí skupinou jsou duchovní či sociální smysly, můžeme je označit také jako poznávací. Jsou to sluch, smysl pro řeč, smysl pro myšlenky druhého člověka a smysl pro já druhého člověka. Vjemy těchto smyslů, stejně jako plody myšlení jsou našim vnitřním duchovním majetkem, jejich prostřednictvím můžeme proměňovat sami sebe.

Naše já má vědomí propojené s našimi smysly, proto jsme při smyslovém vnímání bdělí. Probíhají v nás však také jiné děje, které jsou méně vědomé. S životními procesy je propojeno astrální vědomí, tj. duševní procesy. Vnímání životních procesů je proto snivé, polovědomé.

Úkolem výchovy je podporovat člověka v tom, aby se ze své přírodní danosti mohl vyvinout v kulturní bytost. Umožnit mu vyrůst, rozvinout a uplatnit své vlohy ve společenství. Je důležité, aby výchova zprostředkovala hodnotné smyslové podněty. A je nezbytné propojit toto bdělé, diferencované smyslové vnímání s polovědomými pohyblivými a vzájemně se prolínajícími životními procesy.

Helle heckman: "Povinná školka? Je zvláštní vytvářet zákon, který má pomoci někomu konkrétnímu, povinný pro všechny"  zde

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 26. 9. 2023 00:00
  Zahrádka


 • 27. 9. 2023 15:45
  Michaelská slavnost


 • 3. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 10. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 24. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 31. 10. 2023 09:30
  Zahrádka