články 

iryna hradilová: "překroužkovaná generace aneb vraťme dětem spontánní hru" zde


Pořad: "generace ze skleníku" zde


Případová studie ve Florencii, Itálie: "Vliv vegetace na schopnost soustředění u dětí"

Případová studie italského týmu prof. Stefana Mancusa srovnávala vliv zeleně na schopnost soustředění u dětí prvního stupně základní školy (Mancuso a kol. 2006). Na vzorku 80 dětí ve věku od 8 do 10 let byla testována schopnost soustředit (capacity of attention) pomocí metody Trail Making Test. Děti vyplňovaly testy jednak v prostředí standardní školní třídy bez výskytu vegetace a také v prostředí zahrady se vzrostlými stromy a množstvím další vegetace. Výsledky ukázaly, že schopnost dětí soustředit se je v zahradě významně zvýšena ve srovnání s pobytem ve standardní školní třídě. Odkaz ZDE

Reference:  Mancuso, S., S. Rizzitelli, and E. Azzarello. "Influence of green vegetation on children's capacity of attention: a case study in Florence, Italy." Advances in Horticultural Science 20.3 (2006): 220-223.

Lucie Hlaváčová: "12 smyslů - výchova zážitkem a uměním"

Workshop se uskutečnil 14.11.2015 na festivalu InoEduFest Olomouc. - Představení nejdůležitějšího východiska výchovy čerpajícího z waldorfské  pedagogiky a uplatňovaného v lesních školkách a školách.

Skutečně máme dvanáct smyslů

Smyslové vnímání můžeme rozčlenit do tří skupin. První z nich lze označit jako smysly tělesné neboli volní. Podporují nevědomou vůli k životu, prostřednictvím nich uchopujeme vlastní tělo, zjednáváme si o něm představu, s jejich pomocí si utváříme vztah ke svému fyzickému okolí a vyčleňujeme se z něj. Jimi vnímáme působnost vnějšího světa. Jsou to hmat, životní smysl, smysl pro pohyb a smysl pro rovnováhu.

Další skupinou jsou duševní nebo také citové smysly, které nám zprostředkovávají vztah k vnějšímu světu na základě libosti a nelibosti, jejich pomocí vnější svět vědomě přijímáme do sebe. Tyto dojmy v nás vyvolávají odezvu, kterou jen obtížně dokážeme kontrolovat nebo ovládnout. Sem řadíme čich, chuť, zrak a smysl pro teplo.

Třetí skupinou jsou duchovní či sociální smysly, můžeme je označit také jako poznávací. Jsou to sluch, smysl pro řeč, smysl pro myšlenky druhého člověka a smysl pro já druhého člověka. Vjemy těchto smyslů, stejně jako plody myšlení jsou našim vnitřním duchovním majetkem, jejich prostřednictvím můžeme proměňovat sami sebe.

Naše já má vědomí propojené s našimi smysly, proto jsme při smyslovém vnímání bdělí. Probíhají v nás však také jiné děje, které jsou méně vědomé. S životními procesy je propojeno astrální vědomí, tj. duševní procesy. Vnímání životních procesů je proto snivé, polovědomé.

Úkolem výchovy je podporovat člověka v tom, aby se ze své přírodní danosti mohl vyvinout v kulturní bytost. Umožnit mu vyrůst, rozvinout a uplatnit své vlohy ve společenství. Je důležité, aby výchova zprostředkovala hodnotné smyslové podněty. A je nezbytné propojit toto bdělé, diferencované smyslové vnímání s polovědomými pohyblivými a vzájemně se prolínajícími životními procesy.

Helle heckman: "Povinná školka? Je zvláštní vytvářet zákon, který má pomoci někomu konkrétnímu, povinný pro všechny"  zde

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 30. 10. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 6. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 11. 2020 16:00
  Martinská slavnost


 • 13. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 20. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 27. 11. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka