AKcE lesní školy

Milí příznivci, kamarádky, kamarádi,

zvu vás na pravidelná setkávání, na kterých se chceme bavit o vznikající lesní škole, plánovat a tvořit společný prostor pro výchovu a vzdělávání dětí v souladu s jejich vývojem, vytvářet místo vhodné k prožitkům rozvíjejícím pozitivní vztah k přírodě a společnosti, pro činnosti podporující ochranu životního prostředí...

Potkávat se budeme každé 2. úterý od 16 do 17 hodin. Začínáme 8. října 2019. 

Místo konání se bude přizpůsobovat počasí. Bude-li příznivé, sejdeme se v areálu Lesní mateřské školy Sluněnka, v případě nečasu potom v kavárně V lese. Přijít můžete i se svými dětmi. Na zahradě školky je k dispozici velké pískoviště, nářadí, hamaky, hračky, materiály na tvoření, a hlavně krásné přírodní prostředí s mnoha zákoutími a jezírkem.

Svou účast potvrzujte, prosím, emailem na skola.slunenka@gmail.com nebo na mobil 776783189. Ať Vás můžeme informovat o tom, kde bude setkání probíhat, upozornit Vás na případné změny a také, ať víme, kolik hostů očekávat.

Za realizační skupinu rodičů: Venda Dokládalová


Zveme vás také na akce pořádané lesní školkou Sluněnka - viz. KALENDÁŘ AKCÍ


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí