filosofie lesních školek

Lesní školka nabízí téměř ideální výchovné prostředí - krásné, přirozené, jednoduché, plné autentických smyslových zážitků, zdravé. Takové vnější podmínky propůjčují waldorfské pedagogice křídla. 

u nás ve školce

Činnosti jsou propojené s ročním obdobím a přizpůsobené aktuálnímu počasí.  Děti zažívají proměny přírody, střídání ročních období, oslavujeme svátky a navazujeme na lidové tradice, vyjadřujeme se slovem, zpěvem, používáním pohybových her. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony a živly. Poznávají své okolí, učí se ze zkušenosti, mají dostatek příležitostí k rozvíjení volné hry a obrazné fantazie. Vedeme je ke vzájemné spolupráci, vědomému zacházení s rizikem, rozvíjení pozorovací schopnosti a obratnosti.  Aktivity probíhají venku v přírodě, pomůckami jsou přírodniny, hlína, dřevo, kámen, bločky z včelího vosku, akvarelové barvy, ovčí vlna apod. Děti používají skutečné nástroje k práci na zahradě a pískovišti, při přípravě jídla, dřeva na topení, nebo když poznávají základy nějakého řemesla. Je pro nás důležité, abychom poskytli dětem dostatek autentických zážitků pro jejich rozvoj.

Spolupráce s rodinou

Rodina je součástí našeho společenství, školka vznikla za významného přispění rodičů. Pedagogové mají intenzivní zájem o to, aby výchova ve školce probíhala v harmonické návaznosti na rodinnou výchovu. Při každodenním kontaktu průvodci informují rodiče o dítěti a vítají jejich podněty. Rodiče jsou členové spolku Setkání - já a ty, z.s. a mohou se podílet na jeho činnosti. Účastní se života školky při slavnostech, brigádách, schůzkách i jiných akcích rodinného centra. Podporují činnost školky finančně, přispěním pomocí i věcnými dary. 

LITERATURA

HECKMANNOVÁ, Helle: Pomalé rodičovství. 1. vydání.  Praha: Dharmagaia, 2016. ISBN: 978-80-7436-062-6. Dokument o waldorfské školce v Nokenu zmiňované v knize - ZDE

HECKMANNOVÁ, Helle: Pět zlatých klíčů k naplněnému životu s dětmi od narození do sedmi let. 1. vydání. Praha: Malvern, 2019. ISBN: 978-80-7530-175-8.

Kolektiv autorů. Školka blízká přírodě. Příručka předškolního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Asociace lesních mateřských škol, 2012. Bez ISBN.

KUTSCH, Irmgard. WALDEN Brigitte. Příroda, děti, zahrada, dílna: Sešit Jaro. Sešit Léto. Sešit Podzim. Sešit Zima. 1. vydání. Oldřichov v Hájích: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, 2011. Bez ISBN.

Seznam další související literatury ZDE.


Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 26. 9. 2023 00:00
  Zahrádka


 • 27. 9. 2023 15:45
  Michaelská slavnost


 • 3. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 10. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 24. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 31. 10. 2023 09:30
  Zahrádka