místo

jsme si vybrali kvůli jeho hezkému situování u nemilanského lesíka. Pro zázemí školky máme k dispozici zahradu o rozloze 2 000 m2 v jeho těsném sousedství. Do zahrady jsme umístili obytnou maringotku, a jurtu, které slouží jako úkryt před nepohodou. Poloha je výhodná i pro dopravu, ve vzdálenost 3 - 5 min chůze je zastávka MHD i vlaku. Díky blízkému lesu a poloze na kopci je tady příjemné, čisté ovzduší, to oceňujeme zejména v zimě v období inverzí. S majiteli pozemku máme dobré vztahy, podporují naše úsilí a často také pomůžou v nouzi. 

Zahrada se díky společnému úsilí neustále proměňuje. Je plánovaná zejména pro školku, ale probíhají zde také různé aktivity rodinného centra: Klubík Zahrádka, lesní miniškolka, příměstské tábory, slavnosti, workshopy ad.

V nemilanském lesíku se pohybujeme každý den a jsme tady jako doma. V přírodě vedeme naše děti k ohleduplnosti, sbíráme odpadky a pečujeme v lese o pořádek.

Nezbytnou součástí naší práce je cílevědomé ekologické chování. Je pro nás samozřejmé:

 • Uvědomělé zacházení s odpady: Při všech činnostech dáváme přednost takovým výrobkům a technologiím, které co nejméně zatěžují životní prostředí, nevytváříme zbytečný odpad. Veškerý organický odpad kompostujeme, používáme i kompostovací WC.
 • Úspora energií: topíme odpadním dřevem, z výchovných důvodů pracujeme ručně, tedy spotřebováváme minimum elektřiny.
 • Maximálně hospodárné využití vody: Pitnou vodu využíváme pouze pro pití a umývání, k zálivce používáme dešťovou vodu, zachytáváme ji v cisterně a také v jezírku, které jsme vybudovali.
 • Podpora biodiverzity a živočichů v daném místě: Vybudovali jsme biotop s jezírkem a skalkou, který umožňuje život drobných živočichů a rostlin, slouží jako napajedlo ptákům, zadržuje vodu a zlepšuje klima v našem areálu. Při jeho úpravě jsme ponechali plodící keře jako potravu pro ptáky v zimě, staráme se o krmítka. V létě udržujeme pítka pro ptáky a drobné živočichy.
 • Revitalizace: V našem areálu jsme odstranili suť a černé skládky, vytvořili jsme záhony, obnovujeme půdní vrstvu po těžbě jílu.

Plánujeme další úpravy v zahradě zde


POČÁTEČNÍ VZHLED A POSTUPNÉ UPRAVOVÁNÍ ZAHRADY

      


PŮVODNÍ MODEL

MODEL - BUDOUCÍ STAV

 více o projektu nového krytého zázemí zde

SOUČASNÝ VZHLED AREÁLU
 
 
LESÍK, POLE, LOUKY V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ
 
 
 Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 26. 9. 2023 00:00
  Zahrádka


 • 27. 9. 2023 15:45
  Michaelská slavnost


 • 3. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 10. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 24. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 31. 10. 2023 09:30
  Zahrádka