12. 8. 2023 20:27

Členská schůze Setkání - já a ty, z. s. * PROGRAM

Uskuteční se 11.9.2023 /16:00 - 17:30/ v areálu LMŠ Sluněnka, Olomouc-Slavonín.

POŘAD ZASEDÁNÍ 

 1. Určení zapisovatele, ověřovatele a osoby sčítající hlasy,
 2. návrh, aby byla Členská schůze považována současně za schůzi Rady spolku a zápis z Členské schůze obsahoval i zápis ze schůze Rady spolku,
 3. schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022,
 4. schválení změn na pozici ředitelky a v Radě školské právnické osoby,
 5. info o roce 2023 / činnost LMŠ / činnost RC / dotace a realizované projekty,
 6. vyhodnocení dotazníku zaslaného členům, diskuse o činnosti a možných dalších aktivitách spolku,
 7. přijímání nových členů,
 8. stanovení koncepce činnosti spolku pro další období, schválení úkolů pro příští období,
 9. schválení usnesení.

 

15. 6. 2023 10:54

GRANTOVÁ PODPORA

1. 6. 2023 09:09

ZAHRÁDKA - NOVÉ TEL. ČÍSLO

Nové telefonní číslo pro přihlašování na Zahrádku 730 914 994. Přihlašujte vždy den předem, tedy do pondělí 12 h.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 26. 9. 2023 00:00
  Zahrádka


 • 27. 9. 2023 15:45
  Michaelská slavnost


 • 3. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 10. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 24. 10. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 31. 10. 2023 09:30
  Zahrádka