27. 7. 2022 20:28

Volné místo v LMŠ od září 2022

Podrobnější informace podá ředitelka LMŠ, kontaktujte nás na: slunenka.lms@gmail.com, nebo telefonicky na 734 575 640.

27. 7. 2022 20:13

ČLENSKÁ SCHŮZE SETKÁNÍ - JÁ A TY, z. s. 25.8.2022 /15:00 - 16:30/

Srdečně zveme, koná se v areálu LMŠ Sluněnka.

PROGRAM 

 1. Určení zapisovatele, ověřovatele a osoby sčítající hlasy,
 2. návrh, aby byla Členská schůze považována současně za schůzi Rady spolku a zápis
  z Členské schůze obsahoval i zápis ze schůze Rady spolku,
 3. schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021,
 4. informace o projektu nového zázemí pro LMŠ a jeho změnách v návaznosti na usnesení Členské schůze, která se konala 1.7.2021, kontrola úkolů, diskuse,
 5. schválení změn - viz b. 4): financování, časový harmonogram,
 6. info o roce 2022 / činnost LMŠ a její rozšíření, info o plánované změně na pozici ředitelky a v radě školské právnické osoby / činnost RC / dotace a realizované projekty / prezentace spolku, diskuse,
 7. návrh na rozšíření Rady spolku, diskuse,
 8. zpráva Rady školské právnické osoby,
 9. přijímání nových členů,
 10. stanovení výše členských příspěvků,
 11. stanovení koncepce činnosti spolku pro další období, schválení úkolů pro příští období,
 12. schválení usnesení.

Řádným členům budou e-mailem zaslány podklady, na které mohou reagovat do 21.8.2022. E-mail pro komunikaci: slunenka.lms@gmail.com, vyřizuje členka Výboru a ředitelka LMŠ Lucie Hlaváčová.

Srdečně zve Lucie Hlaváčová, Členka Výboru

 

20. 6. 2022 18:06

Místní akční plán III vzdělávání Olomouc

Naše školka je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III). Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

 

 

10. 5. 2022 20:51

LESNÍ MINIŠKOLKA OD ZÁŘÍ 2022 - jedno volné místo

MINIŠKOLKA OD ZÁŘÍ 2022
Provozní doba: ČTVRTEK a PÁTEK /8:30-11:30/ od 15.9. do 9.12.2022.
Cena 260 Kč/den, celkem: 6240 Kč (= 24 dní).
Uzávěrka přihlášek je 3.6.2022.

 

2. 3. 2022 10:31

PARKOVÁNÍ

Milí rodiče,
parkovat můžete na parkovišti firmy Profitisk s parkovací kartou pouze  na dobu nezbytně nutnou, tedy na odvedení nebo vyzvednutí dítěte do/ze školky. (Majitel potřebuje místa pro sebe).
 
Pokud potřebujete parkovat delší dobu, využijte prosím veřejná parkovací místa u cihelny, v ul. Kyselovská, Janíčkova, Božkova nebo v jiných přilehlých ulicích.
Kdo můžete, jezděte k nám MHD nebo na kole, tím podpoříte i naši filozofii a dobré jméno. Jsme školka blízká přírodě :-)
 
Děkujeme za pochopení.
22. 10. 2021 17:18

ŠABLONY III: Spolu a každý svým tempem v lesní školce

Školní asistentka ve Sluněnce s podporou EU.

Od března je ve Sluněnce realizován projekt pro usnadnění nástupu dětí do školy. V rámci dotace Šablony III je podporována školní asistentka a financován 1 projektový den.

26. 4. 2021 11:15

Podpora Státního fondu životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Podpora z programu NPŽP 7/2019 - 6.1.C b) Zázemí pro LMŠ Sluněnka. 
Program "Přírodní zahrady" - Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Realizace: 2020 - 2023.

26. 4. 2021 10:32

Grantová podpora Statutárního města Olomouc

Statutární město Olomouc podporuje spolek Setkání - já a ty, z. s. a Lesní mateřskou školu Sluněnka.  

16. 3. 2021 11:16

Příprava předškoláků v LMŠ

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 8. 2022 09:30
  Zahrádka - ÚTERÝ


 • 25. 8. 2022 15:00
  Členská schůze spolku Setkání - já a ty z. s.


 • 6. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 20. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 27. 9. 2022 09:30
  Zahrádka