27. 11. 2020 22:39

Lesní škola s waldorfskou pedagogikou

"Pro dítě je svět místem, kam přichází plné nadějí a důvěry a ve kterém má vyrůstat a hledat uplatnění. Všechny své vlohy a předpoklady má již v sobě a záleží jen na nás - na rodičích, vychovatelích i celé společnosti, jaké prostředí mu připravíme a kterým jeho kvalitám umožníme se rozvinout." (Smolková: Na cestě od lilie k růži) 

Souzníte s touto myšlenkou? Chcete svému dítěti najít bezpečné a smysluplné prostředí, v němž se bude moci rozvíjet i vzdělávat? Prostor v okolí Sluněnky je k uskutečnění této myšlenky jako dělaný.

Můžete být u zrodu nové školy v Olomouci...

Bližší info na skola.slunenka@gmail.com

27. 11. 2020 22:35

Dotace z rozpočtu Statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc podporuje spolek Setkání - já a ty, z. s. a Lesní mateřskou školu Sluněnku v několika oblastech. V roce 2020 byly poskytnuty dotace na realizaci těchto programů:

Program č. 1: Tvorba a ochrana životního prostředí - projekt "Celý den v přírodě".

V rámci realizace projektu "Celý den v přírodě" jsme uspořádali divadelní představení pro děti „Voděnka“, uskutečnili letní příměstský tábor v přírodě pro děti do 9 let v areálu LMŠ Sluněnka v nemilanském lesíku a uspořádáme kurz „Environmentální vzdělávání dětí předškolního věku“ pro učitele, profesionály, doprovázející osoby i veřejnost, a to ve spolupráci s odbornou lektorkou a metodičkou na environmentální vzdělávání a ekologickou výchovu.

Program č. 3 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ - projekt "Lesní školka Sluněnka - Vzdělávání v přírodě".

Jako kryté zázemí v případě nepříznivého počasí a pro odpočinek i tvůrčí činnosti dětí využívá naše lesní mateřská škola jurtu a maringotku. Protože jsou oba přístřešky vystaveny po celý rok povětrnostním podmínkám, a také jsou intenzivně využívány jako zázemí, potřebují průběžnou údržbu, opravy a obnovu. V letošním roce jsme investovali částku ve výši 28 000 Kč do pořízení nové plachty na jurtu a za 5 000 Kč jsme koupili paropropustnou zábranu. Obojí tvoří vnější nepropustný plášť jurty. Tato položka byla z části financována z dotace z rozpočtu SMOL na rok 2020.

14. 4. 2020 14:37

Zápis do LMŠ Sluněnka

Ještě máme volné misto na školní rok 2020/2021

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte: telefonicky kontaktujte ředitelku na č. 734 575 640 a dohodněte si termín návštěvy.

21. 3. 2020 18:18

Pozvánka do facebookové skupiny Lesní školka Sluněnka

Milí přátelé,

Zveme do skupiny Lesní školka Sluněnka

14. 2. 2020 19:48

LESNÍ MINIŠKOLKA pro děti 2-3,5 roku

Miniškolka probíhá 2 dny v týdnu a je určena pro děti 2-3,5 roku.

Provoz pondělí a úterý 8:30-11:30. Podzim obsazeno.

Jarní turnus bude probíhat od března do konce června.

Další info na klub.zahradka@gmail.com

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka