20. 6. 2022 18:06

Místní akční plán III vzdělávání Olomouc

Sluněnka je zapojena do MAP III. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

22. 10. 2021 17:18

ŠABLONY III: Spolu a každý svým tempem v lesní školce

Projekt je podpořen Evropskou unií z programu ŠABLONY III. V rámci dotace je podporována školní asistentka a financován 1 projektový den.

Školní asistentka je od března 2021 ve Sluněnce pro usnadnění nástupu dětí do školy. Projektový den proběhl 7. října 2022 pod vedením Jany Šilarové. 

 

26. 4. 2021 11:15

Podpora Státního fondu životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Podpora z programu NPŽP 7/2019 - 6.1.C b) Zázemí pro LMŠ Sluněnka. 
Program "Přírodní zahrady" - Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Realizace: 2021 - 2022.

26. 4. 2021 10:32

Grantová podpora Statutárního města Olomouc

Statutární město Olomouc podporuje spolek Setkání - já a ty, z. s. a Lesní mateřskou školu Sluněnka.  

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č. ú.: 90009999/2010
ID: ngeknqi
E-mail: lms@slunenka.cz 
Telefon730 914 994 (SMS), 735 302 879 (ředitelka)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO: 03 676 323,  č. ú.: 2700723153/2010

ID: 9wjratq

Sídlo: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Facebook zde  *  Miniškolka zde  *  Zahrádka zde


Novinky

Kalendář akcí


 • 28. 3. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 1. 4. 2023 08:30
  Brigáda ve Sluněnce


 • 4. 4. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 11. 4. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 11. 4. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 17. 4. 2023 16:00
  Předzápisové setkání pro rodiče s dětmi


 • 18. 4. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 25. 4. 2023 09:30
  Zahrádka


 • 3. 5. 2023 14:30
  Zápis do LMŠ