Proběhlo - naše historie

ZPRAVODAJ ZE SLUněNKY

LEDEN 2017          ÚNOR 2018          BŘEZEN 2018          DUBEN 2018          KVĚTEN 2018          ZÁŘÍ 2018

ŘIJEN 2018          LISTOPAD 2018          LEDEN 2019          ÚNOR 2019         BŘEZEN 2019           DUBEN 2019

KVĚTEN 2019       ČERVEN 2019


co všechno je potřeba, aby to fungovalo
Srdečně děkujeme za pomoc i za podporu, bez níž bychom nezvládli toto všechno:

2017
 • 13. května 2017 jsme pořádali workshop Plstění (2) pro maminky k jejich svátku
 • 10. května 2017 jsme přivítali Osvětové divadlo ze Zlína, konalo se divadelní představení Včelí paprsky na motivy knihy Včelka Sluněnka od J. Streita
 • 5. května 2016 proběhl den otevřených dveří a zápis do školky, konala se přednáška pro rodiče
 • 29. dubna 2017 se R. Rygelová a L. Hlaváčová zúčastnily sletu ALMŠ v lesní škole Bezinka v Palkovicích, Sluněnka byla pasována na řádného člena Asociace lesních mateřských škol
 • 8. dubna 2017 proběhla za účasti 50 dobrovolníků  celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 * Uklízíme Nemilanský lesík; sesbírali jsme 3 t odpadu z několika černých skládek
 • 6. dubna 2017 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání členů Sítě pro rodinu se zastupiteli Olomouckého kraje pořádaného v Oseku nad  Bečvou v RC Osečánek
 • 28. února 2017 jsme s dětmi slavili masopust
 • 11. ledna 2017 jsme byli přijati jako členové do Sítě pro rodinu
2016
 • 13. prosince 2016 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání zástupců rodinných center
  se zastupiteli města Olomouce, Olomouckého kraje a MŠMT pořádaného Sítí pro rodinu
 • 8. prosince 2016 se konala Adventní slavnost
 • 24. listopadu 2016 se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z.s. jíž předcházelo neformální pracovní setkání s příznivci, kterými jsou zejména rodiče dětí ze Sluněnky
 • 16. listopadu 2016 se R. Rygelová účastní semináře "Vše co potřebujete vědět o vstupu do rejstříku MŠMT" pořádaným ALMŠ v Brně
 • 10.  listopadu 2016  - Martinská slavnost
 • 17. října 2016 nás navštívili v rámci svého vzdělávání studentky předškolní pedagogiky z UP Olomouc a vyslechly si přednášku Renáty Rygelové o filosofii lesních školek 
 • 14. října 2016 se konala brigáda v rámci celostátní akce "72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ" pomáhali nám opět přátelé z TOM Tuři 4105
 • 6. října 2016 navštívily Sluněnku zástupkyně spřátelených školek z LK Bažinka v Horce a z LMŠ Pojďte ven z Lošova, na základě této návštěvy doporučily Sluněnku za řádného člena ALMŠ
 • 28.  září 2016 se uskutečnila dílnička plstění
 • 17.  září 2016 jsme měli dílničku pro děti v Horce n. Mor. na akci Sluňákovské dožínky
 • od 13. září 2016 pokračuje také Klubík Zahrádka 
 • 5. září 2016 jsme ve Sluněnce zahájili nový školní rok s provozem  čtyři dny v týdnu, do pedagogického kolegia přibyli asistenti Gabriela Trčková a Filip Lucinkiewicz
 • od 30. srpna do 2. září 2016se v rámci přípravného týdne konaly dobrovolnické brigády
 • v červenci a srpnu se uskutečnily příměstské tábory s Renátou se děti vyráběly hudební nástroje a muzicírovaly, s Lucií modelovaly a se skauty z oddílu Trnovci poznaly spoustu nových věcí
 • 22. června 2016 oslavujeme Den lesních mateřských škol, zveme na Zahradní slavnost - završení projektu "Voda pro hru i pro život" 
 • 8. června 2016 pořádáme den otevřených dveří a informační schůzku pro rodiče
 • 14. května 2016 proběhla 3. dílna projektu "Voda pro hru i pro život"- tvarování jezírka
 • 1. května 2016 se účastníme Ekojarmarku na Horním náměstí - prezentujeme školku a vyrábíme s dětmi v dílničce lesní skřítky a včelky
 • 22. dubna 2016  u příležitosti Dne Země sázíme stromy - opět pomáhají děti i rodiče a také naši přátelí z  TOM Tuři 4105 Olomouc
 • v dubnu pokračujeme v projektu, probíhají výkopové práce
 • 5. dubna 2016 se konal den otevřených dveří
 • 30. března 2016 zahajujeme projekt "Voda pro hru i pro život" - připravujeme spolu s dětmi a jejich rodiči model budoucího zahradního jezírka. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.
 • 4. února 2016 se konala přednáška "Co děti od (i do) školy skutečně potřebují?" / L. Hlaváčová a R. Rygelová 
 • 11. ledna 2016 proběhla v RC Heřmánek beseda s rodiči na téma  "Proč je pro dítě dobrá lesní školka a škola s waldorfskou pedagogikou?"
2015
 • 13. - 14. listopadu 2015 se konal InoEduFest, festival inovatiních škol pořádaný Institutem pro inovativní vzdělávání, podílíme se jako hlavní olomoucký organizátor na realizaci akce a představujeme zde lesní školu s waldorfskou pedagogikou
 • 11. listopadu 2015 se uskutečnila Martinská slavnost
 • v říjnu a listopadu se věnujeme přípravě festivalu InoEduFest
 • 9. října 2015 přišli do Sluněnky pomáhat přátelé z Turistického oddílu mládeže v rámci "Projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ."
 • 22. září 2015 začíná Klubík Zahrádka - program pro rodiče s dětmi - přímo v areálu LŠ Sluněnka
 • 7. září 2015 začíná pravidelný provoz po tři dny v týdnu
 • 2. září 2015 pořádáme den otevřených dveří a zápis na školní rok 2015/16
 • 28. srpna 2015se účastníme konference "Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj" v Brně
 • v srpnu proběhly další příměstské tábory, jeden turnus také ve spolupráci se skauty
 • v červencpořádáme příměstský tábor pro menší děti, připravujeme rodinné centrum
 • v červnu pracujeme na zahradě, připravujeme příměstské tábory, zpracováváme další granty
 • 22. května 2015 se konala schůzka pro přátele a příznivce přímo v našem areálu, retrospektiva, pozvánka ke spoluúčasti na činnosti spolku
 • 1. května 2015 prezentace a dílnička na Ekologických dnech Olomouc
 • v březnu a dubnu se věnujeme úpravě areálu a zahradnickým pracím, vytvořili jsme model pozemku
 • 9. března 2015 zahájila provoz Lesní školka Sluněnka Olomouc
 • 28. února 2015 se konala brigáda dobrovolníků, díky nim bylo uklizeno dřevo a větve po kácení stromů, máme už schůdky i vnitřní vybavení maringotky
 • celý leden a únor jsme rekonstruovali maringotku - instalovali kamna, sundali a vyměnili jsme vnitřní obložení a při tom vyspravili izolaci, vymalovali barvou a lazurou, natřeli vnitřky, spravili pódium, položili a natřeli podlahu
 • a ještě zpracovali 4 žádosti o dotace,  nový web, projekt pro prezentaci a spoluorganizovali přednášku ak. arch. Oldřicha Hozmana
 • 5. února 2015 jsme se stali členy-čekateli v Asociaci lesních MŠ
 • 26. ledna 2015 proběhla info-schůzka s rodiči
 • 19. ledna 2015 jsme dokončili nahrubo terénní úpravy pomocí těžké techniky - navezli hlínu a vyformovali kopce - můžeme sáňkovat!
2014
 • 31. prosince 2014 oficiální zahájení činnosti: "Setkání - já a ty, z.s." byl zapsán do rejstříku spolků u krajského soudu
 • 18. prosince 2014 byly provedeny terénní úpravy areálu s pomocí bagru a přivezli jsme maringotku
 • 2. listopadu 2014 se sešlo sedm dobrovolníků a společnými silami vyčistili pozemek od náletového porostu
 • 24. října 2014 se konala informační a plánovací schůzka pro přátele a příznivce

      

  TAK JSME NA PODZIM 2014 ZAČÍNALI

                 

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí