Proběhlo - naše historie

ZPRAVODAJ ZE SLUněNKY

LEDEN 2017 * ÚNOR 2018 * BŘEZEN 2018 * DUBEN 2018 * KVĚTEN 2018 * ZÁŘÍ 2018 * ŘIJEN 2018           * LEDEN 2019ÚNOR 2019 * BŘEZEN 2019*DUBEN 2019 * KVĚTEN 2019 

co všechno je potřeba, aby to fungovalo

Srdečně děkujeme za pomoc i za podporu, bez níž bychom nezvládli toto všechno:

2021

 • 1. července se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z. s.
 • 30. června jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky
 • 23. června se konala dlouho očekávaná Jánská slavnost
 • 1. června si děti z LMŠ a miniškolky užili dobrodružný Den dětí
 • 24. května proběhla s dětmi z LMŠ a miniškolky Studánková slavnost
 • 12. května se uskutečnil Zápis do LMŠ Sluněnka na rok 2021/2022
 • 3. května proběhlo Předzápisové setkání pro rodiče s dětmi
 • 21. dubna se konal Den otevřených dveří
 • 22. března se uskutečnila Slavnost vynášení zimy a vítání jara pro děti z LMŠ.
 • 16. února proběhla Masopoustní slavnost s dětmi ve školce
 • Od ledna 2021 pokračuje páteční Klubík Zahrádka pod vedením Anny Sládkové

2020

 • V prosinci 2020 Klubík Zahrádka opět pokračoval a rodiče s dětmi si zde mohli prožít advent, čas očekávání a zklidnění včetně Adventní spirály pro rodiče s dětmi
 • 1. prosince 2020 proběhla Adventní spirála, slavnost světla s dětmi ve školce
 • Koncem října 2020 Klubík Zahrádka kvůli vládním nařízením dočasně pozastavil svou činnost
 • 11. listopadu 2020 se konala Martinská slavnost, tradiční slavnost světla a obdarovávání
 • 30. září 2020 proběhla beseda o lesní škole s Lubicou Havelkovou
 • 30. září 2020 jsme s dětmi prožili Michaelskou slavnost
 • 20. září 2020 pořádala KMČ Slavonín s naší pomocí Pohádkový les
 • 7. září 2020 začala lesní miniškolka pro děti 2-3,5 roku
 • 3. září 2020 se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z. s.
 • 24. - 27. srpna 2020 se spolu s přípravným týdnem konala brigáda s rodiči
 • 17. - 21. srpna 2020 proběhl příměstský tábor ve Sluněnce
 • 26. června 2020 jsme pořádali Jánskou slavnost
 • Od května 2020 probíhal pravidelně Klubík Zahrádka pod vedením Anny Sládkové
 • 2. května 2020 se konal zápis do LMŠ Sluněnka
 • 21. dubna 2020 proběhly individuální návštěvy Sluněnky v rámci Dne otevřených dveří
 • 4. dubna 2020 proběhla dobrovolnická úklidová akce v nemil. lesíku v rámci akce Ukliďme Česko
 • 30. března 2020 proběha slavnost Vynášení Moreny
 • 4. března 2020 se konala přednáška a beseda o lesní škole V čem je waldorfská pedagogika přínosná pro mé dítě? Principy waldorfské pedagogiky s ukázkou představila Lubica Havelková
 • 14. ledna 2020 proběhlo další přípravné setkání rodičů a dětí lesní komunitní školy
 • Po celou zimu probíhal Klubík Zahrádka

2019

 • Koncem roku 2019 byl z iniciativy rodičů postaven přístřešek na dřevo
 • V listopadu a prosinci 2019 proběhla peněžní sbírka na Startovači, podpora vzniku zázemí-přístřešku pro školku a spolkové aktivity, výtěžek činil cca 55 000 Kč
 • 10. prosince 2019 jsme se těšili z Adventní spirály, tradiční slavnosti ve školce
 • 4. prosince 2019 se konala schůzka zakladatelů lesní školy s R. Rygelovou, diskutovaly se konkrétní potřeby a plánoval společný prostor pro výchovu a vzdělávání dětí
 • 11. listopadu 2019 proběhla Martinská slavnost i pro veřejnost
 • V říjnu 2019 jsme zahájili spolupráci s organizací Spolu, z. ú, brigádníci se starali po celý školní rok o přípravu dřeva na topení pro LMŠ
 • 22. října 2019 začala pravidelná setkávání rodičovských schůzek nad tématem ,,lesní škola"
 • 19. října 2019 navazoval na přednášku celodenní workshop v areálu Sluněnky Tvorba modelu zahrady a zázemí LMŠ Sluněnka
 • 18. října 2019 se konala přednáška pro veřejnost s O. Hozmanem Formující vliv prostředí ve zdravé výchově dítěte ve skautském institutu
 • 8. října 2019  proběhlo přípravné setkání rodičů zajímající se o lesní komunitní školu
 • 2. října 2019 jsme pořádali Michaelskou slavnost
 • 26. září 2019 proběhla třídní schůzka a Členská schůze Setkání - já a ty, z. s.
 • 9. září 2019 jsme zahájili lesní miniškolku, adaptační program pro děti 2-3,5 let po 2 dopoledne v týdnu pod vedením Venduly Dokládalové, provoz do konce listopadu 2019
 • 26. - 30. srpna 2019 jsme v přípravném týdnu uklidili areál a připravili zázemí LMŠ pro zahájení provozu ve školním roce 2019/2020 za aktivní pomoci rodičů
 • V červenci a srpnu proběhlo několik přátelských neformálních setkání rodičů s dětmi v areálu Sluněnky, pomoc s údržbou zahrady
 • 10. července 2019 proběhla beseda s Renátou Rygelovou o lesní škole s waldorfsk. pedagogikou
 • 21. června 2019 jsme slavili Jánskou slavnost
 • 20. června 2019 jsme uspořádali Třídní schůzku pro rodiče
 • V červnu proběhla návštěva České školni inspekce na naši žádost, kontrola vzdělávací činnosti a dokumentů za účelem navýšení normativu na 100%
 • 27. května - 9. června 2019 probíhala výzva iniciovaná lesními školkami ke společné péči o životní prostředí u příležitosti Dne země: a) Čištění studánek, pečovali jsme o jezírko v areálu,      b) Úklid okolí, sbírali jsme odpadky v nemilanském lesíku a okolí školy
 • 9. května 2019 proběl Zápis do LMŠ Sluněnka na školní rok 2019/2020
 • 3. května 2019 byl volný vstup do školky a do Klubíku Zahrádka, oslava Světového dne lesních školek, připomenutí úlohy lesních školek při spoluvytváření moderní pedagogiky zaměřené na zdravý vývoj dětí a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji
 • 24. dubna 2019 proběhl Den otevřených vrátek, oslava Dne Země, vystoupení dětí ze Sluněnky, představení činnosti školky, prohlídka areálu, výstavka - fotogalerie, ohlédnutí za čtyřmi roky existence Sluněnky
 • 18. dubna 2019 proběhlo setkání rodičů a dětí lesní komunitní školy s waldorfskou pedagogikou
 • 11. dubna 2019 se uskutečnila slavnost Vynášení Moreny
 • 6. dubna 2019 jsme uspořádali rodičovskou brigádu v areálu LMŠ
 • 27. března 2019 se Lucie Hlaváčová a Renáta Rygelová zúčastnily semináře pro ředitelky a vedení MŠ: Abychom školní inspekci mohli očekávat s úsměvem
 • 5. března 2019 jsme pořádali masopustní slavnost
 • 4. března 2019 proběhla beseda s Renátou Rygelovou o vznikající komunitní škole, o filosofii lesních školek a propojení této myšlenky s waldorfskou ped. a environmentální výchovou
 • V únoru 2019 jsme pracovali na grantu na EVVO spolu s M. Neischlovou pro spolek
 • V lednu 2019 jsme žádali o grant SMO ,,Podpora MŠ jiných zřizovatelů" pro LMŠ
 • 7. ledna 2019 proběhla Tříkrálová slavnost ve Sluněnce
 • Po celý rok probíhal pravidelně páteční Klubík Zahrádka pod vedením Venduly Dokládalové

2018

 • V prosinci 2018 proběhla Adventní slavnost
 • 11. listopadu 2018 se uskutečnila tradiční Martinská slavnost - slavnost světel a obdarovávání
 • V září a říjnu 2018 proběhla rodičovská brigáda - umístění a natírání kadibudky, založení bylinkové spirály a vysokého záhonu, řezání dřeva
 • 27. září 2018 proběhla dopoeldne s dětmi Michaelská slavnost bez rodičů
 • V září 2018 nastoupila paní učitelka Zuzana Hájková
 • Od 1. září 2018 vznikla samostatná organizace Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba zapsaná v rejstříku MŠMT. Spolek Setkání - já a ty, z. s. je jejím zřizovatelem
 • V srpnu 2018 jsme řešili otázku stravování ve Sluněnce, připravovali se na zápis do rejstříku, zpravovávali grant NF Veolia
 • Na konci srpna 2018 v rámci přípravného týdne proběhla brigáda s pomocí rodičů
 • V červenci a srpnu 2018 probíhal nepravidelně Klubík Zahrádka, od září každý pátek
 • 20. - 24. srpna 2018 proběhl příměstký tábor ve Sluněnce s R. Rygelovou Ze zrna chléb - období žní, slizeň plodů a jejich zpracování na lidstkou potravu
 • V červenci 2018 proběhla schůzka kolegia, zakončení školního roku, zpětný pohled
 • V červnu a červenci proběhly dvě návštěvy KHS ve Sluněnce
 • 22. června 2018 se konala Svatojánská slavnost, závěrečná slavnost tohoto roku pro celé rodiny a přátele
 • 14. června 2018 proběhla informační schůzka pro rodiče a Členská schůze Setkání - já a ty, z. s.
 • 12. června 2018 schůzka o stravování ve školním roce 2018/2019
 • 9. června 2018 se uskutečnila brigáda v areálu Sluněnky, tatínci připravovali dřevo na zimu
 • 7. června 2018 jsme s dětmi z LMŠ Sluněnka jeli na celodenní výlet do Jívové podívat se na raky
 • 10. května 2018 se konal zápis do lesní mateřské školy na školní rok 2018/2019
 • 26. dubna 2018 proběhla rodičovská schůzka s krátkou přednáškou R. Rygelové a L. Hlaváčové Vývoj dítěte v 1. sedmiletí, vliv okolí a sociálního prostředí
 • 19. dubna 2018 jsme s dětmi jeli na výlet do Mrskles - dětské dopoledne u koní
 • 22. března 2018 proběhla slavnost Vynášení Moreny - rozloučení se zimou a vítání jara
 • od 16. března 2018 opět zahájil činnost pravidelný páteční Klubík Zahrádka, program pro rodiče s dětmi (přivítání v ranním kroužku říkanek a písniček, společná svačina a vyrábění, volná hra, procházka, hraná pohádka) pod vedením Gábiny Trčkové
 • 6. března 2018 jsme uspořádali slavnost u příležitosti 3. výročí vzniku Sluněnky a pozvali naše příznivce a přátele na pohoštění a divadelním představení
 • 13. února 2018 jsme si užili Masopust ve Sluněnce, smažili jsme boží milosti, zpívali, tancovali
 • Lucie Hlaváčová v rámci přípravy na funkci ředitelky MŠ absolvovala seminář výkaznictví pořádaný ALMŠ v Praze
 • V lednu 2018 spolek Setkání - já a ty, z. s. jako zřizovatel rejstříkové školky podal žádost o normativ, tj. státní příspěvek pro nově založenou lesní mateřskou školu.
2017
 • 19. prosince 2017 se uskutečnila první schůzka kolegia v jurtě, slavnostně byla přečtena průvověď Základní kámen
 • 2. prosince 2017 jsme s příznivci školky stavěli jurtu
 • 30. listopadu 2017 se za účasti všech dětí s rodiči konala Adventní slavnost
 • 24. listopadu 2017 pod vedením Karla Tomečka se za spolupráce tatínků dětí ze Sluněnky realizovala stavba podlahy pro jurtu
 • 10. listoapdu 2017 proběhl v Klubíku Zahrádka workshop z vyklu Naše zahrada, s tématem Zakládání vysokých záhonů a kompostování, hospodaření ve školce.
 • 9. listopadu 2017 proběhla Martinská slavnost
 • 7. a 24. listopadu 2017 propojujeme práci s dětmi s péčí o zahradu. Pokračuje workshop Naše zahrada. Budování bylinkové spirály v přírodní zahradě naší školky
 • 3. listopadu 2017 se uskutečnila 8. prednáška v Klubíku Zahrádka na téma: Co učíme děti a jak spolupracujeme s rodiči
 • 27. října 2017 navštívila Klubík Zahrádku Renáta Rygelová se 7. přednáškou Pohádky, potrava pro duši. Proč a jak dětem vyprávíme
 • 20. října 2017 se konala 6. přednáška Jak souvisí výchova dvanácti smyslů se socializací v dospělosti s Lucií Hlaváčovou
 • 13. října 2017 Klubík Zahrádka pořádal 5. přednášku Vývojové zákonitosti předškolního věku. Čtení dětské kresby. Lektorkou byla Lucie Hlaváčová
 • 7. října 2017 se konal celodenní workshop pro rodiče s dětmi Práce se dřevem - řemeslo pro radost, poznání i užitek
 • 6. října 2017 Renáta Rygelová přednášela na téma Vliv výchovného prostředí. Volná hra dětí
 • 27. září 2017 se uskutečnila Michaelská slavnost
 • 22. září 2017 proběhla 3. přednáška v Klubíku Zahrádka: Miminko v rodině, nová radost i starost  s Evou Urbanovou
 • 15. září 2017 se konala 2. přednáška s L. Hlaváčovou: Jak utvářet rytmus dne, týdne, roku a proč
 • 14. září 2019 začal cyklus čtvrtečních workshopů pro rodiče s dětmi Práce se dřevem - řemeslo pro radost, poznání i užitek
 • 28. 8. - 1. 9. 2017 proběhl přípravný týden
 • 29. srpna 2017 jsme realizovali první část workshopu Naše zahrada
 • 21. - 25. srpna 2017 proběhl příměstký tábor pro děti 4-9 let s tématem Ze zrna chléb
 • 7., 11., 14. a 18. srpna 2017 se uskutečnila prázdninová setkání v Klubíku Zahrádka
 • 3. srpna 2017 se konal čtyřdenní pobytový relaxační kurz pro dospělé na téma: Malování a modelování. Výtvarné techniky prospěšné zdraví a vhodné pro duševní hygienu
 • 31. 7. - 4. 8. 2017 proběhl příměstský tábor pro děti 4-9 let Tajemství rostlin
 • 27. července 2017 proběhl čtyřdenní pobytový relaxační kurz pro dospělé s Lucií Hlaváčovou na téma: Pozorování rostliny goetheánskou metodou - studie rostlin a akvarel
 • 17. - 21. července 2017 jsme pořádali příměstský tábor pro děti 4-9 let s tématem Kolik máme smyslů - výtvarné grafické techniky
 • 4. července 2017 se sešlo pedagogické kolegium k závěrečné konferenci
 • 3.-14. července 2017 jsme zpracovávali podklady pro získání grantu Nadačnho fondu Veolia
 • 30. června 2017 započal páteční provoz Klubíku Zahrádka s Gábi Trčkovou a konala se 1. přednáška Akvarel, terapeutická technika pro každého. Malování a životní síly s Lucií Hlaváčovou
 • 24. června 2017 proběhla Svatojánská slavnost
 • 23. června 2017 jsme se zúčastnili mezinár. konference na téma Příroda jako badatelna / ALMŠ.
 • 22. června 2017 jsme slavili Den lesních školek, tento den byl také Dnem otevřených vrátek
 • 15. června 2017 proběhla schůzka pro rodiče a Členská schůze spolku Setkání - já a ty, z.s.
 • 13. května 2017 jsme pořádali workshop Plstění (2) pro maminky k jejich svátku
 • 10. května 2017 jsme přivítali Osvětové divadlo ze Zlína, konalo se divadelní představení Včelí paprsky na motivy knihy Včelka Sluněnka od J. Streita
 • 5. května 2016 proběhl den otevřených dveří a zápis do školky, konala se přednáška pro rodiče
 • 29. dubna 2017 se R. Rygelová a L. Hlaváčová zúčastnily sletu ALMŠ v lesní škole Bezinka v Palkovicích, Sluněnka byla pasována na řádného člena Asociace lesních mateřských škol
 • 8. dubna 2017 proběhla za účasti 50 dobrovolníků  celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 * Uklízíme Nemilanský lesík; sesbírali jsme 3 t odpadu z několika černých skládek
 • 6. dubna 2017 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání členů Sítě pro rodinu se zastupiteli Olomouckého kraje pořádaného v Oseku nad  Bečvou v RC Osečánek
 • 3. a 10. března 2017 proběhla brigáda, stěhování cihel
 • 28. února 2017 jsme s dětmi slavili masopust
 • 11. ledna 2017 jsme byli přijati jako členové do Sítě pro rodinu
2016
 • 13. prosince 2016 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání zástupců rodinných center se zastupiteli města Olomouce, Olomouckého kraje a MŠMT pořádaného Sítí pro rodinu
 • 8. prosince 2016 se konala Adventní slavnost
 • 24. listopadu 2016 se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z.s. jíž předcházelo neformální pracovní setkání s příznivci, kterými jsou zejména rodiče dětí ze Sluněnky
 • 16. listopadu 2016 se R. Rygelová účastní semináře "Vše co potřebujete vědět o vstupu do rejstříku MŠMT" pořádaným ALMŠ v Brně
 • 10.  listopadu 2016  - Martinská slavnost
 • 17. října 2016 nás navštívili v rámci svého vzdělávání studentky předškolní pedagogiky z UP Olomouc a vyslechly si přednášku Renáty Rygelové o filosofii lesních školek 
 • 14. října 2016 se konala brigáda v rámci celostátní akce "72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ" pomáhali nám opět přátelé z TOM Tuři 4105
 • 6. října 2016 navštívily Sluněnku zástupkyně spřátelených školek z LK Bažinka v Horce a z LMŠ Pojďte ven z Lošova, na základě této návštěvy doporučily Sluněnku za řádného člena ALMŠ
 • 28.  září 2016 se uskutečnila dílnička plstění
 • 17.  září 2016 jsme měli dílničku pro děti v Horce n. Mor. na akci Sluňákovské dožínky
 • od 13. září 2016 pokračuje také Klubík Zahrádka 
 • 5. září 2016 jsme ve Sluněnce zahájili nový školní rok s provozem  čtyři dny v týdnu, do pedagogického kolegia přibyli asistenti Gabriela Trčková a Filip Lucinkiewicz
 • od 30. srpna do 2. září 2016 se v rámci přípravného týdne konaly dobrovolnické brigády
 • v červenci a srpnu se uskutečnily příměstské tábory, s Renátou děti vyráběly hudební nástroje a muzicírovaly, s Lucií modelovaly a se skauty z oddílu Trnovci poznaly spoustu nových věcí
 • 22. června 2016 oslavujeme Den lesních mateřských škol, zveme na Zahradní slavnost - završení projektu "Voda pro hru i pro život" 
 • 8. června 2016 pořádáme den otevřených dveří a informační schůzku pro rodiče
 • 14. května 2016 proběhla 3. dílna projektu "Voda pro hru i pro život"- tvarování jezírka
 • 1. května 2016 se účastníme Ekojarmarku na Horním náměstí - prezentujeme školku a vyrábíme s dětmi v dílničce lesní skřítky a včelky
 • 22. dubna 2016  u příležitosti Dne Země sázíme stromy - opět pomáhají děti i rodiče a také naši přátelé z  TOM Tuři 4105 Olomouc
 • v dubnu pokračujeme v projektu, probíhají výkopové práce
 • 5. dubna 2016 se konal den otevřených dveří
 • 30. března 2016 zahajujeme projekt "Voda pro hru i pro život" - připravujeme spolu s dětmi a jejich rodiči model budoucího zahradního jezírka. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL ČR
 • 4. února 2016 se konala přednáška "Co děti od (i do) školy skutečně potřebují?" / L. Hlaváčová a R. Rygelová 
 • 11. ledna 2016 proběhla v RC Heřmánek beseda s rodiči na téma  "Proč je pro dítě dobrá lesní školka a škola s waldorfskou pedagogikou?"
2015
 • 13. - 14. listopadu 2015 se konal InoEduFest, festival inovatiních škol pořádaný Institutem pro inovativní vzdělávání, podílíme se jako hlavní olomoucký organizátor na realizaci akce a představujeme zde lesní školu s waldorfskou pedagogikou
 • 11. listopadu 2015 se uskutečnila Martinská slavnost
 • v říjnu a listopadu se věnujeme přípravě festivalu InoEduFest
 • 9. října 2015 přišli do Sluněnky pomáhat přátelé z Turistického oddílu mládeže v rámci "Projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ."
 • 22. září 2015 začíná Klubík Zahrádka - program pro rodiče s dětmi - přímo v areálu LŠ Sluněnka
 • 7. září 2015 začíná pravidelný provoz po tři dny v týdnu
 • 2. září 2015 pořádáme den otevřených dveří a zápis na školní rok 2015/16
 • 28. srpna 2015se účastníme konference "Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj" v Brně
 • v srpnu proběhly další příměstské tábory, jeden turnus také ve spolupráci se skauty
 • v červencpořádáme příměstský tábor pro menší děti, připravujeme rodinné centrum
 • v červnu pracujeme na zahradě, připravujeme příměstské tábory, zpracováváme další granty
 • 22. května 2015 se konala schůzka pro přátele a příznivce přímo v našem areálu, retrospektiva, pozvánka ke spoluúčasti na činnosti spolku
 • 1. května 2015 prezentace a dílnička na Ekologických dnech Olomouc
 • v březnu a dubnu se věnujeme úpravě areálu a zahradnickým pracím, vytvořili jsme model pozemku
 • 9. března 2015 zahájila provoz Lesní školka Sluněnka Olomouc
 • 28. února 2015 se konala brigáda dobrovolníků, díky nim bylo uklizeno dřevo a větve po kácení stromů, máme už schůdky i vnitřní vybavení maringotky
 • celý leden a únor jsme rekonstruovali maringotku - instalovali kamna, sundali a vyměnili jsme vnitřní obložení a při tom vyspravili izolaci, vymalovali barvou a lazurou, natřeli vnitřky, spravili pódium, položili a natřeli podlahu
 • a ještě zpracovali 4 žádosti o dotace, nový web, projekt pro prezentaci a spoluorganizovali přednášku ak. arch. Oldřicha Hozmana
 • 5. února 2015 jsme se stali členy-čekateli v Asociaci lesních MŠ
 • 26. ledna 2015 proběhla info-schůzka s rodiči
 • 19. ledna 2015 jsme dokončili nahrubo terénní úpravy pomocí těžké techniky - navezli hlínu a vyformovali kopce - můžeme sáňkovat!
2014
 • 31. prosince 2014 oficiální zahájení činnosti: "Setkání - já a ty, z.s." byl zapsán do rejstříku spolků u krajského soudu
 • 18. prosince 2014 byly provedeny terénní úpravy areálu s pomocí bagru a přivezli jsme maringotku
 • 2. listopadu 2014 se sešlo sedm dobrovolníků a společnými silami vyčistili pozemek od náletového porostu
 • 24. října 2014 se konala informační a plánovací schůzka pro přátele a příznivce

      

  TAK JSME NA PODZIM 2014 ZAČÍNALI

                 

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 23. 8. 2022 09:30
  Zahrádka - ÚTERÝ


 • 25. 8. 2022 15:00
  Členská schůze spolku Setkání - já a ty z. s.


 • 6. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 20. 9. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 27. 9. 2022 09:30
  Zahrádka