Proběhlo - naše historie

ZPRAVODAJ ZE SLUněNKY

LEDEN 2017 * ÚNOR 2018 * BŘEZEN 2018 * DUBEN 2018 * KVĚTEN 2018 * ZÁŘÍ 2018 * ŘIJEN 2018          LISTOPAD 2018 * LEDEN 2019ÚNOR 2019 * BŘEZEN 2019*DUBEN 2019 * KVĚTEN 2019 * ČERVEN 2019

co všechno je potřeba, aby to fungovalo

Srdečně děkujeme za pomoc i za podporu, bez níž bychom nezvládli toto všechno:

2017
 • 13. května 2017 jsme pořádali workshop Plstění (2) pro maminky k jejich svátku
 • 10. května 2017 jsme přivítali Osvětové divadlo ze Zlína, konalo se divadelní představení Včelí paprsky na motivy knihy Včelka Sluněnka od J. Streita
 • 5. května 2016 proběhl den otevřených dveří a zápis do školky, konala se přednáška pro rodiče
 • 29. dubna 2017 se R. Rygelová a L. Hlaváčová zúčastnily sletu ALMŠ v lesní škole Bezinka v Palkovicích, Sluněnka byla pasována na řádného člena Asociace lesních mateřských škol
 • 8. dubna 2017 proběhla za účasti 50 dobrovolníků  celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 * Uklízíme Nemilanský lesík; sesbírali jsme 3 t odpadu z několika černých skládek
 • 6. dubna 2017 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání členů Sítě pro rodinu se zastupiteli Olomouckého kraje pořádaného v Oseku nad  Bečvou v RC Osečánek
 • 28. února 2017 jsme s dětmi slavili masopust
 • 11. ledna 2017 jsme byli přijati jako členové do Sítě pro rodinu
2016
 • 13. prosince 2016 se L. Hlaváčová účastní regionálního setkání zástupců rodinných center se zastupiteli města Olomouce, Olomouckého kraje a MŠMT pořádaného Sítí pro rodinu
 • 8. prosince 2016 se konala Adventní slavnost
 • 24. listopadu 2016 se konala Členská schůze Setkání - já a ty, z.s. jíž předcházelo neformální pracovní setkání s příznivci, kterými jsou zejména rodiče dětí ze Sluněnky
 • 16. listopadu 2016 se R. Rygelová účastní semináře "Vše co potřebujete vědět o vstupu do rejstříku MŠMT" pořádaným ALMŠ v Brně
 • 10.  listopadu 2016  - Martinská slavnost
 • 17. října 2016 nás navštívili v rámci svého vzdělávání studentky předškolní pedagogiky z UP Olomouc a vyslechly si přednášku Renáty Rygelové o filosofii lesních školek 
 • 14. října 2016 se konala brigáda v rámci celostátní akce "72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ" pomáhali nám opět přátelé z TOM Tuři 4105
 • 6. října 2016 navštívily Sluněnku zástupkyně spřátelených školek z LK Bažinka v Horce a z LMŠ Pojďte ven z Lošova, na základě této návštěvy doporučily Sluněnku za řádného člena ALMŠ
 • 28.  září 2016 se uskutečnila dílnička plstění
 • 17.  září 2016 jsme měli dílničku pro děti v Horce n. Mor. na akci Sluňákovské dožínky
 • od 13. září 2016 pokračuje také Klubík Zahrádka 
 • 5. září 2016 jsme ve Sluněnce zahájili nový školní rok s provozem  čtyři dny v týdnu, do pedagogického kolegia přibyli asistenti Gabriela Trčková a Filip Lucinkiewicz
 • od 30. srpna do 2. září 2016se v rámci přípravného týdne konaly dobrovolnické brigády
 • v červenci a srpnu se uskutečnily příměstské tábory s Renátou se děti vyráběly hudební nástroje a muzicírovaly, s Lucií modelovaly a se skauty z oddílu Trnovci poznaly spoustu nových věcí
 • 22. června 2016 oslavujeme Den lesních mateřských škol, zveme na Zahradní slavnost - završení projektu "Voda pro hru i pro život" 
 • 8. června 2016 pořádáme den otevřených dveří a informační schůzku pro rodiče
 • 14. května 2016 proběhla 3. dílna projektu "Voda pro hru i pro život"- tvarování jezírka
 • 1. května 2016 se účastníme Ekojarmarku na Horním náměstí - prezentujeme školku a vyrábíme s dětmi v dílničce lesní skřítky a včelky
 • 22. dubna 2016  u příležitosti Dne Země sázíme stromy - opět pomáhají děti i rodiče a také naši přátelí z  TOM Tuři 4105 Olomouc
 • v dubnu pokračujeme v projektu, probíhají výkopové práce
 • 5. dubna 2016 se konal den otevřených dveří
 • 30. března 2016 zahajujeme projekt "Voda pro hru i pro život" - připravujeme spolu s dětmi a jejich rodiči model budoucího zahradního jezírka. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.
 • 4. února 2016 se konala přednáška "Co děti od (i do) školy skutečně potřebují?" / L. Hlaváčová a R. Rygelová 
 • 11. ledna 2016 proběhla v RC Heřmánek beseda s rodiči na téma  "Proč je pro dítě dobrá lesní školka a škola s waldorfskou pedagogikou?"
2015
 • 13. - 14. listopadu 2015 se konal InoEduFest, festival inovatiních škol pořádaný Institutem pro inovativní vzdělávání, podílíme se jako hlavní olomoucký organizátor na realizaci akce a představujeme zde lesní školu s waldorfskou pedagogikou
 • 11. listopadu 2015 se uskutečnila Martinská slavnost
 • v říjnu a listopadu se věnujeme přípravě festivalu InoEduFest
 • 9. října 2015 přišli do Sluněnky pomáhat přátelé z Turistického oddílu mládeže v rámci "Projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ."
 • 22. září 2015 začíná Klubík Zahrádka - program pro rodiče s dětmi - přímo v areálu LŠ Sluněnka
 • 7. září 2015 začíná pravidelný provoz po tři dny v týdnu
 • 2. září 2015 pořádáme den otevřených dveří a zápis na školní rok 2015/16
 • 28. srpna 2015se účastníme konference "Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj" v Brně
 • v srpnu proběhly další příměstské tábory, jeden turnus také ve spolupráci se skauty
 • v červencpořádáme příměstský tábor pro menší děti, připravujeme rodinné centrum
 • v červnu pracujeme na zahradě, připravujeme příměstské tábory, zpracováváme další granty
 • 22. května 2015 se konala schůzka pro přátele a příznivce přímo v našem areálu, retrospektiva, pozvánka ke spoluúčasti na činnosti spolku
 • 1. května 2015 prezentace a dílnička na Ekologických dnech Olomouc
 • v březnu a dubnu se věnujeme úpravě areálu a zahradnickým pracím, vytvořili jsme model pozemku
 • 9. března 2015 zahájila provoz Lesní školka Sluněnka Olomouc
 • 28. února 2015 se konala brigáda dobrovolníků, díky nim bylo uklizeno dřevo a větve po kácení stromů, máme už schůdky i vnitřní vybavení maringotky
 • celý leden a únor jsme rekonstruovali maringotku - instalovali kamna, sundali a vyměnili jsme vnitřní obložení a při tom vyspravili izolaci, vymalovali barvou a lazurou, natřeli vnitřky, spravili pódium, položili a natřeli podlahu
 • a ještě zpracovali 4 žádosti o dotace,  nový web, projekt pro prezentaci a spoluorganizovali přednášku ak. arch. Oldřicha Hozmana
 • 5. února 2015 jsme se stali členy-čekateli v Asociaci lesních MŠ
 • 26. ledna 2015 proběhla info-schůzka s rodiči
 • 19. ledna 2015 jsme dokončili nahrubo terénní úpravy pomocí těžké techniky - navezli hlínu a vyformovali kopce - můžeme sáňkovat!
2014
 • 31. prosince 2014 oficiální zahájení činnosti: "Setkání - já a ty, z.s." byl zapsán do rejstříku spolků u krajského soudu
 • 18. prosince 2014 byly provedeny terénní úpravy areálu s pomocí bagru a přivezli jsme maringotku
 • 2. listopadu 2014 se sešlo sedm dobrovolníků a společnými silami vyčistili pozemek od náletového porostu
 • 24. října 2014 se konala informační a plánovací schůzka pro přátele a příznivce

      

  TAK JSME NA PODZIM 2014 ZAČÍNALI

                 

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 1. 12. 2020 00:00
  Adventní spirála


 • 4. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 11. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka


 • 18. 12. 2020 09:30
  Klubík Zahrádka